Filtr

   

Publikace
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Živiny a jejich realizace ve vodních ekosystémech. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 79 - 84
Mašálek B., Gregor J. & Babica P. 2004: Detekce cyanotoxinů ve vodárenských systémech. Sborník konference Pitná voda, 181 - 184
Mazurová E. Bláha, L., Hilscherová K. & Maršálek B. 2004: Hodnocení efektů endokrinních disruptorů v modelech s vodními plži. EB 4 / Ekomonitor, 89 - 91
Ramezanpoor Z., Soukup I. & Heteša J. 2004: Phytoplankton diversity and their succession in water bodies of the Lednice park during 2002 season. Acta Univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. / MZLU Brno 52, 83 - 96
Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Bláha L., Hofman J., Čupr P. & Holoubek I. 2004: Datatest (verze 2.0). Výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. EB 4/ Ekomonitor, 189 - 192
2003: Inhibition of gap junctional intercellular communication by noncoplanar polychlorinated biphenyls: inhibitory potencies and screening for potential mode(s) of action. Toxicol Sci 76, 102 - 111
2003: A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environmental Toxicology / Wiley 18, 395 - 402
2003: Contamination of drinking water in the Czech Republic by microcystins. Arch Hydrobiol 158, 421 - 429
2003: In situ kvantifikace fytoplanktonu ve vodárenských nádržích. Sborník Aktuální otázky vodárenské biologie / Ekomonitor, 171 - 176
2003: Toxicity of crude extract of cyanobacteria for embryos and larvae of carp (Cyprinus carpio, L.). Acta Vet. Brno 72, 437 - 443
2003: Vodní ekosystémy v nivě. Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách / BÚ AV ČR, 37 - 53
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
Pokorný J., Maršálek B., Srnka Š., Švehla J., Bastl J. & Pokorný J. Sr.: Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management. In: Vymazal J. (ed): Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management, Backhuys Publishers, Leiden
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Systém redukce sinic ve vodních nádržích.
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Způsob redukce sinic ve vodních nádržích a soustava k provádění tohoto způsobu. patentový spis 304009, Věstník 33/2013