Filtr

   

Publikace
Hroudová Z. 2014: Ranunculus arvensis L. Zprávy České botanické společnosti 49, 183 - 183
Hroudová Z., Hrivnák R., Zákravský P. & Marhold K. 2014: Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 36, 187 - 204
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Mokřadní rostlina polním plevelem? Botanika 2, 14 - 14
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Orchis morio L. Zprávy České botanické společnosti 49, 167 - 167
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2014: The tolerance to salinity and nutrient supply in four European Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis and B. yagara) affects their vulnerability or expansiveness. Aquatic Botany 112, 66 - 75
Hroudová Z., Zákravský P. & Píšová S. 2014: Genotypová sbírka kamyšníků v experimentální zahradě Chotobuz. Botanika 2014, 12 - 13
Hubka V., Réblová M., Řehulka J., Selbmann L., Isola D., de Hoog S.G. & Kolařík M. 2014: Bradymyces gen. nov. (Chaetothyriales, Trichomeriaceae), a new ascomycete genus accommodating poorly differentiated melanized fungi. Antonie van Leeuwenhoek 106, 979 - 992
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Greater focus needed on alien plant invasion impacts in protected areas. Conservation Letters 7, 459 - 466
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Pragmatism required to assess impacts of invasive plants. Frontiers in Ecology and the Environment 12, 153 - 154
Husáková I. & Münzbergová Z. 2014: Relative Importance of Current and Past Landscape Structure and Local Habitat Conditions for Plant Species Richness in Dry Grassland-Like Forest Openings. PLOS ONE 9, 1 - 15
Chlumská Z., Janeček Š. & Doležal J. 2014: How to Preserve Plant Samples for Carbohydrate Analysis? Test of Suitable Methods Applicable in Remote Areas. Folia Geobotanica 49, 1 - 15
Chrtek J., Plačková I., Dočkalová Z., Krahulcová A. & Trávníček P. 2014: Patterns of genetic variation in Pilosella echioides and its selected relatives: results of variation in ploidy level, facultative apomixis and past and present hybridization. Plant Systematics and Evolution 300, 2091 - 2104
Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M. 2014: Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. Vegetation History and Archaeobotany 23, 497 - 513
Jamrichová E., Potůčková A., Horsák M., Hajnalová M., Barta P., Tóth P. & Kuneš P. 2014: Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia. The Holocene 24, 1810 - 1824
Jancula D., Strakova L., Sadilek J., Marsalek B. & Babica P. 2014: Survey of cyanobacterial toxins in Czech water reservoirs - the first observation of neurotoxic saxitoxins. Environmental Science and Pollution Research 21, 8006 - 8015
Jančula D., Mikula P., Maršálek B., Rudolf P. & Pochylý F. 2014: Selective method for cyanobacterial bloom removal - hydraulic jet cavitation experience. Aquaculture International 22, 509 - 521
Jandová K., Klinerová T., Müllerová J., Pyšek P., Pergl J., Cajthaml T. & Dostál P. 2014: Long-term impact of Heracleum mantegazzianum invasion on soil chemical and biological characteristics. Soil Biology & Biochemistry 68, 270 - 278
Janeček Š. & Klimešová J. 2014: Carbohydrate storage in meadow plants and its depletion after disturbance: do roots and stem-derived organs differ in their roles? Oecologia 175, 51 - 61
Janeček Š., Patáčová E. & Klimešová J. 2014: Effects of fertilization and competition on plant biomass allocation and internal resources: Does Plantago lanceolata follow the rules of economic theory? Folia Geobotanica 49, 49 - 64
Janík D., Adam D., Hort L., Král K., Šamonil P., Unar P. & Vrška T. 2014: Tree spatial patterns of Abies alba and Fagus sylvatica in the Western Carpathians over 30 years. European Journal of Forest Research 133, 1015 - 1028