Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex demissa in the Czech Republic. Preslia 87, 442 - 442
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex derelicta in the Czech Republic. Preslia 87, 442 - 442
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex distans in the Czech Republic. Preslia 87, 445 - 445
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex flava in the Czech Republic. Preslia 87, 446 - 446
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex hostiana in the Czech Republic. Preslia 87, 446 - 446
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex lepidocarpa in the Czech Republic. Preslia 87, 449 - 449
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex oederi in the Czech Republic. Preslia 87, 450 - 450
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 467 - 467
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum gracile in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum latifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum vaginatum in the Czech Republic. Preslia 87, 471 - 471
Štěpánková J. 2015: Distribution of Scheuchzeria palustris in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Štěpánková J. 2015: Distribution of Tofieldia calyculata in the Czech Republic. Preslia 87, 484 - 484
Štěpánková J. 2015: Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 19 - 20
Štěpánková J. & Paulič R. 2015: Carex hostiana - ostřice Hostova. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 15 - 15
Šumberová K. 2015: Tribulus terrestris L. Zprávy České botanické společnosti 50, 110 - 110
Tábor I. 2015: The contribution of E. Taquet, H. Shirasawa and J. Unger to the introduction of woody plants to Průhonice. Acta Horticulturae et Regiotecturae 18, 35 - 44
Tashyreva D. & Elster J. 2015: Effect of nitrogen starvation on desiccation tolerance of Arctic Microcoleus strains (cyanobacteria). Frontiers in Microbiology 6, 1 - 11
Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J. 2015: Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia 87, 87 - 108
Timsina B., Rokaya M.B., Kindlmann P. & Münzbergová Z. 2015: Orchids of Nepal: phytogeography and economic importance. In: Urban O., Šprtová M. & Klem K. (eds.) Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., Brno., 70 - 73