Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex oederi in the Czech Republic. Preslia 87, 450 - 450
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 467 - 467
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum gracile in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum latifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum vaginatum in the Czech Republic. Preslia 87, 471 - 471
Štěpánková J. 2015: Distribution of Scheuchzeria palustris in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Štěpánková J. 2015: Distribution of Tofieldia calyculata in the Czech Republic. Preslia 87, 484 - 484
Štěpánková J. 2015: Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 19 - 20
Štěpánková J. & Paulič R. 2015: Carex hostiana - ostřice Hostova. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 15 - 15
Šumberová K. 2015: Tribulus terrestris L. Zprávy České botanické společnosti 50, 110 - 110
Tábor I. 2015: The contribution of E. Taquet, H. Shirasawa and J. Unger to the introduction of woody plants to Průhonice. Acta Horticulturae et Regiotecturae 18, 35 - 44
Tashyreva D. & Elster J. 2015: Effect of nitrogen starvation on desiccation tolerance of Arctic Microcoleus strains (cyanobacteria). Frontiers in Microbiology 6, 1 - 11
Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J. 2015: Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia 87, 87 - 108
Timsina B., Rokaya M.B., Kindlmann P. & Münzbergová Z. 2015: Orchids of Nepal: phytogeography and economic importance. In: Urban O., Šprtová M. & Klem K. (eds.) Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., Brno., 70 - 73
Tison J.-M., Štěpánek J., Kirschner J. & Jeanmonod D. 2015: Compléments au Prodrome de la Flore Corse. Asteraceae IV. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève, 1 - 323
Trávníček P., Ponert J., Urfus T., Jersáková J., Vrána J., Hřibová E., Doležel J. & Suda J. 2015: Challenges of flow-cytometric estimation of nuclear genome size in orchids, a plant group with both whole-genome and progressively partial endoreplication. Cytometry Part A 87, 958 - 966
van Kleunen M., Dawson W., Essl F., Pergl J., Winter M., Weber E., Kreft H., Weigelt P., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D. L., Patzelt A., Pelser P. B., Baptiste M. P., Poopath M., Schulze M., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Wieringa J. J. & Pyšek P. 2015: Global exchange and accumulation of non-native plants. Nature 525, 100 - 103
Vicherová E., Hájek M., Hájek T. 2015: Calcium intolerance of fen mosses: Physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17, 347 - 359
Vila M., Rohr R. P., Espinar J. L., Hulme P. E., Pergl J., Le Roux J., Schaffner U. & Pyšek P. 2015: Explaining the variation in impacts of non-native plants on local-scale species richness: the role of phylogenetic relatedness. Global Ecology and Biogeography 24, 139 - 146
Vild O., Kalwij J. M. & Hédl R. 2015: Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science 18, 569 - 578