Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira caryophyllea in the Czech Republic. Preslia 87, 427 - 427
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira praecox in the Czech Republic. Preslia 87, 428 - 428
Kaplan Z. 2015: Distribution of Cladium mariscus in the Czech Republic. Preslia 87, 452 - 452
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium emersum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. microcarpum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. neglectum in the Czech Republic. Preslia 87, 483 - 483
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. oocarpum in the Czech Republic. Preslia 87, 483 - 483
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium natans in the Czech Republic. Preslia 87, 484 - 484
Kaplan Z. 2015: Pyrola rotundifolia L. Zprávy České botanické společnosti 50, 94 - 94
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87, 417 - 500
Kelemen A., Lazzaro L., Besnyoi V., Albert A.-J., Konecná M., Dobay G., Memelink I., Adamec V., Gotzenberger L., de Bello F., Le Bagousse-Pinquet Y. & Lepš J. 2015: Net outcome of competition and facilitation in a wet meadow changes with plant's life stage and community productivity. Preslia 87, 347 - 361
Kirschner J., Záveská Drábková L., Štěpánek J. & Uhlemann I. 2015: Towards a better understanding of the Taraxacum evolution (Compositae-Cichorieae) on the basis of nrDNA of sexually reproducing species. Plant Systematics and Evolution 301, 1135 - 1156
Klimešová J. 2015: Měli bychom denně přemýšlet o tom, jak učit biologii. Živa 2015
Klimešová J. 2015: Střet zájmů v Arktidě. Přírůstky do polárníkovy knihovničky V. Vesmír 94, 118 - 120
Klimešová J. 2015: Učebnice od pilného pozorovatele. Přírůstky do polárníkovy knihovničky VI. Vesmír 94, 588 - 589
Klimešová J. & Herben T. 2015: Clonal and bud bank traits: patterns across temperate plant communities. Journal of Vegetation Science 26, 243 - 253
Klimešová J., Nobis M.P. & Herben T. 2015: Senescence, ageing and death of the whole plant: morphological prerequisites and constraints of plant immortality. New Phytologist 206, 14 - 18