Filtr

   

Publikace
Müllerová J., Brůna J., Dvořák P., Bartaloš T. & Vítková M. 2016: Does the data resolution/origin matter? Satellite, airborne and UAV imagery to tackle plant invasions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 903 - 908
Müllerová J., Pejcha V., Altman J., Plener T., Dörner P. & Doležal J. 2016: Detecting Coppice Legacies from Tree Growth. PLOS ONE 11, 1 - 14
Musvuugwa T., de Beer Z. W., Duong T.A., Dreyer L. L., Oberlander K. & Roets F. 2016: Wounds on Rapanea melanophloeos provide habitat for a large diversity of Ophiostomatales including four new species. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology and Antonie van Leeuwenhoek Journal of Microbiology 109, 877 - 894
Navrátilová J. 2016: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 23, 15 - 15
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě I. Botanika 4, 26 - 27
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27
Nentwig W., Bacher S., Pyšek P., Vilà M. & Kumschick S. 2016: The Generic Impact Scoring System (GISS): a standardized tool to quantify the impacts of alien species. Environmental Monitoring and Assessment 188, 1 - 13
Obbels D., Verleyen E., Mano M.J., Namsaraev Z., Sweetlove M., Tytgat B., Fernandez-Carazo R., De Wever A., D\\\'hondt S., Ertz D., Ester J., Sabbe K., Willems A. , Wilmotte A. & Vyverman W. 2016: Bacterial and eukaryotic biodiversity patterns in terrestrial and aquatic habitats in the Sor Rondane Mountains, Dronning Maud Land, East Antarctica. FEMS Microbiology Ecology 92, 1 - 13
Oberlander K. C., Dreyer L. L., Goldblatt P., Suda J. & Linder P. H. 2016: Species-rich and polyploid-poor: insights into the evolutionary role of whole genome duplication from the Cape flora biodiversity hotspot. American Journal of Botany 103, 1336 - 1347
Oliveira R. S., Ma Y., Rocha I., Carvalho M. F., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Arbuscular mycorrhizal fungi are an alternative to the application of chemical fertilizer in the production of the medicinal and aromatic plant Coriandrum sativum L. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 320 - 328
Oliveira R. S., Rocha I., Ma Y., Vosatka M. & Freitas H. 2016: Seed coating with arbuscular mycorrhizal fungi as an ecotechnological approach for sustainable agricultural production of common wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 79, 329 - 337
Padyšáková E. & Janeček Š. 2016: Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant. Biotropica 48, 687 - 693
Palice Z. & Machač J. 2016: Neviditelné lišejníky na mechorostech. Botanika 4, 14 - 15
Palice Z. & Tønsberg T. 2016: Porpidia nadvornikiana new to Norway. Graphis Scripta 28, 36 - 39
Pavlovič A., Krausko M. & Adamec L. 2016: A carnivorous sundew plant prefers protein over chitin as a source of nitrogen from their traps. Plant Physiology and Biochemistry 104, 11 - 16
Pearce D. A., Alekhina I. A., Terauds A., Wilmotte A., Quesada A., Edwards A., Dommergue A., Sattler B., Adams B, Magalhães C., LoyChu W., Lau M. C. Y., Cary C., Smith D. J., Wall D. H., Eguren G., Matcher G., Bradley J. A., Vera J. P., Elster J., Hughes K. A., Cuthbertson L., Benning L. G., Gunde-Cimerman N., Convey P., Hong S. G., Pointing S. B., Pellizari V. H. & Vincent W. F. 2016: Aerobiology Over Antarctica-A New Initiativefor Atmospheric Ecology. Frontiers in Microbiology 7, 1 - 7
Pereira C. M. R., Maia L. C., Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D. K. A., Sudová R., Kolaříková Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B. T., Silva G. A. & Oehl F. 2016: Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260, 14 - 24
Pergl J., Genovesi P. & Pyšek P. 2016: Better management of alien species. Nature 531, 173 - 173
Pergl J., Perglová I., Vítková M., Pocová L., Janata T. & Šíma J. 2016: Standardy péče o krajinu - péče o vybrané terestrické ekosystémy, řada B: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Botanický ústav Průhonice & AOPK ČR, 1 - 22
Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. Neobiota 28, 1 - 37