Filtr

   

Publikace
Münzbergová Z. & Šurinová M. 2015: The importance of species phylogenetic relationships and species traits for the intensity of plant-soil feedback. Ecosphere 6, 1 - 16
Musvuugwa T., de Beer Z. W., Duong T. A., Dreyer L. L., Oberlander K. & Roets F. 2015: New species of Ophiostomatales from Scolytinae and Platypodinae beetles in the Cape Floristic Region, including the discovery of the sexual state of Raffaelea. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology and Antonie van Leeuwenhoek Journal of Microbiology 108, 933 - 950
Nedbalová L., Mihál M., Kvíderová J., Řezanka T., Seroka D. & Elster J. 2015: Identity and ecophysiology of coccoid green alga domainating in ice-covered lakes on James Ross Island (NE Antarctic Peninsula). - In: Kvíderová J., Tashyreva D., Bernardová A. & Elster J. (eds.) 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology 2015., 228 - 228
Nemcova Y., Pichrtova M. & Zeisek V. 2015: Mallomonas alpestrina sp nov. (Synurales, Chrysophyceae, Stramenopiles) and its spineless relatives-Mallomonas alata group. Phytotaxa 222, 111 - 120
Novák P., Peterka T., Roleček J. & Švarcová M. 2015: Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie 22, 111 - 119
Novák P. & Roleček J. 2015: Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. Thayensia 12, 3 - 48
Novák P. & Roleček J. 2015: Špidláky Nature Reserve. In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 175 - 180
Nývlt D., Jankovská V., Jamrichová E. 2015: Organické sedimenty z Porubské brány jako archiv přírodního prostředí sálského komplexu střední Evropy - pilotní výsledky výzkumu. In: Nohálová H., Káňa V., Březina J. (eds.) 21.KVARTÉR. Sborník abstrakt. ÚGV PřF MU Brno., 36 - 37
Oja J., Kohout P., Tedersoo L., Kull T. & Koljalg U. 2015: Temporal patterns of orchid mycorrhizal fungi in meadows and forests as revealed by 454 pyrosequencing. New Phytologist 205, 1608 - 1618
Pádrová K., Lukavský J., Nedbalová L., Čejková A., Cajthaml T., Sigler K., Vítová M. & Řezanka T. 2015: Trace concentrations of iron nanoparticles cause overproduction of biomass and lipids during cultivation of cyanobacteria and microalgae. Journal of Applied Phycology 27, 1443 - 1451
Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. 2015: Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63, 36 - 46
Pan X., Berg M. P., Butenschoen O., Murray P. J., Bartish I. V., Cornelissen J. H. C., Dong D. & Prinzing A. 2015: Larger phylogenetic distances in litter mixtures - lower microbial biomass and higher C/N ratios but equal mass loss. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 282, 1 - 9
Paule J., Kolář F. & Dobeš C. 2015: Arctic-alpine and serpentine differentiation in polyploid Potentilla crantzii. Preslia 87, 195 - 215
Pergl J., Pyšek P. & Perglová I. 2015: Nepůvodní druhy rostlin, možné příčiny a důsledky invazí. In: Frouz J. & Moldan B. (eds.) Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu, Karolinum, Praha, 33 - 47
Pescador D.S., de Bello F., Valladares F. & Escudero A. 2015: Plant Trait Variation along an Altitudinal Gradient in Mediterranean High Mountain Grasslands: Controlling the Species Turnover Effect. Plos One 10, 1 - 16
Petrzik K., Vondrák J., Kvíderová J. & Lukavský J. 2015: Platinum anniversary: Virus and lichen alga together more than 70 years. Plos one 10, 1 - 12
Petrzik K., Vondrák J., Kvíderová J. & Lukavský J. 2015: Termofilní sinice a řasy. Botanika 3, 17 - 18
Petřík P. 2015: Zpráva ze seminářů a ke sborníku Povodně a sucho: krajina jako základ řešení. Živa 58, 12 - 13
Petřík P., Fanta J. & Petrtýl M. 2015: It is time to change land use and landscape management in the Czech Republic. Ecosystem Health and Sustainability 1, 1 - 6
Pichrtová M., Hájek T., Elster J. & Holzinger A. 2015: Vegetative survival and stress tolerance of Zygnema spp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) in polar regions. European Journal Of Phycology 50, 76 - 77