Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2016: Distribution of Bidens connatus in the Czech Republic. Preslia 88, 245 - 245
Štěpánková J. 2016: Distribution of Bidens frondosus in the Czech Republic. Preslia 88, 246 - 246
Štěpánková J. 2016: Distribution of Bidens pilosus in the Czech Republic. Preslia 88, 246 - 246
Štěpánková J. 2016: Distribution of Bidens radiatus in the Czech Republic. Preslia 88, 249 - 249
Štěpánková J. 2016: Distribution of Bidens tripartitus in the Czech Republic. Preslia 88, 249 - 249
Štěpánková J. 2016: Distribution of Cenchrus echinatus in the Czech Republic. Preslia 88, 260 - 260
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë australis in the Czech Republic. Preslia 88, 284 - 284
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë odorata in the Czech Republic. Preslia 88, 284 - 284
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë repens in the Czech Republic. Preslia 88, 287 - 287
Štěpánková J. 2016: Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Zprávy České botanické společnosti 51, 152 - 152
Štor T., Sádlo J., Abraham V. & Martínek K. 2016: Změny fluviálního stylu během svrchního pleistocénu a holocénu na příkladu nivy reky Ploučnice v severních Čechách. Zprávy o geologických výzkumech 49, 123 - 127
Šumberová K. & Dřevojan P. 2016: Distribution of Cyperus flavescens in the Czech Republic. Preslia 88, 267 - 267
Šumberová K. & Dřevojan P. 2016: Distribution of Cyperus michelianus in the Czech Republic. Preslia 88, 268 - 268
Šumberová K., Dřevojan P., Hroudová Z. & Kúr P. 2016: Distribution of Cyperus fuscus in the Czech Republic. Preslia 88, 267 - 267
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola neglecta in the Czech Republic. Preslia 88, 279 - 279
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola officinalis in the Czech Republic. Preslia 88, 280 - 280
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia dubia in the Czech Republic. Preslia 88, 287 - 287
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia procumbens in the Czech Republic. Preslia 88, 288 - 288
Šumberová K., Juříček M. & Paulič R. 2016: Lindernia dubia (L.) Pennell. Zprávy České botanické společnosti 51, 104 - 107
Šumberová K. & Lustyk P. 2016: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Zprávy České botanické společnosti 51, 134 - 135