Filtr

   

Publikace
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola neglecta in the Czech Republic. Preslia 88, 279 - 279
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola officinalis in the Czech Republic. Preslia 88, 280 - 280
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia dubia in the Czech Republic. Preslia 88, 287 - 287
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia procumbens in the Czech Republic. Preslia 88, 288 - 288
Šumberová K., Juříček M. & Paulič R. 2016: Lindernia dubia (L.) Pennell. Zprávy České botanické společnosti 51, 104 - 107
Šumberová K. & Lustyk P. 2016: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Zprávy České botanické společnosti 51, 134 - 135
Šumberová K., Potužák J., Fránková M., Ducháček M. & Fabšičová M. 2016: Co přineslo naše zapojení do akce COST NETLAKE aneb tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář. Botanika 4, 19 - 21
Šumberová K., Prančl J. & Ducháček M. 2016: Distribution of Tillaea aquatica in the Czech Republic. Preslia 88, 302 - 302
Švarcová M. G., Svobodová-Svitavská H., Kuneš P & Szabó P. 2016: Lateglacial and Early Holocene Vegetation and Climate Development in Bohemian – Moravian Highlands. Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR, 57 - 57
Švarcová M. G., Svobodová-Svitavská H., Kuneš P. & Szabó P. 2016: Late Glacial and Early Holocene Vegetation and Climate in Bohemian-Moravian Highlands. IMBE/ CEREGE, Europole Méditerranéen de l´Arbois, Avenue Louis Philibert, BP 80
Tájek P. & Hauer T. 2016: Divočina za humny - dvě nové evropsky významné lokality v Karlovarském kraji. Arnika, 22 - 24
Tashyreva D. & Elster J. 2016: Annual Cycles of Two Cyanobacterial Mat Communities in Hydro-Terrestrial Habitats of the High Arctic. Microbiology ecology 71, 887 - 900
Timsina B., Rokaya M. B., Münzbergová Z., Kindlmann P., Shrestha B., Bhattarai B. & Raskoti B. B. 2016: Diversity, distribution and host-species associations of epiphytic orchids in Nepal. Biodiversity and Conservation 25, 2803 - 2819
Uhlemann I., Kirschner J. & Štěpánek J. 2016: Taraxacum F.H. Wigg. - Kuhblume, Löwenzahn. In: Müller F., Ritz C. M., Welk E. & Wesche K. (eds.) Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland, Gefässpflanzen, Kritischer Ergänzungsband, ed. 11. Springer Spektrum, Springer Verlag, Berlin & Heidelberg, 133 - 184
Urbanavichene I. N. & Palice Z. 2016: Rarely recorded lichens and lichen-allied fungi from the territory of the Baikal Reserve - additions for lichen flora of Russia. Turczaninowia 19, 42 - 46
Usoltseva M. & Houk V. 2016: Morphology and taxonomy of an almost forgotten fossil diatom Gaillonella sculpta EHRENBERG (Bacillariophyceae). Diatom Research 31, 39 - 49
Vítková M., Pergl J.& Sádlo J. 2016: Black locust: from global ecology to local management – a case study from the Czech Republic. In: Krumm F. & Vítková L. (eds), Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges, European Forest Institute, Freiburg, 306 - 318
Vít P., Krak K., Trávníček P., Douda J., Lomonosova M. N., & Mandák B. 2016: Genome size stability across Eurasian Chenopodium species (Amaranthaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 182, 637 - 649
Vohník M., Borovec O. & Kolařík M. 2016: Communities of cultivable root mycobionts of the seagrass Posidonia oceanica in the northwest Mediterranean Sea are dominated by a hitherto undescribed pleosporalean dark septate endophyte. Microbial Ecology 71, 442 - 451
Vohník M., Pánek M., Fehrer J. & Selosse M.-A. 2016: Experimental evidence of ericoid mycorrhizal potential within Serendipitaceae (Sebacinales). Mycorrhiza 26, 831 - 846