Filtr

   

Publikace
Jooste M., Dreyer L. L. & Oberlander K. 2016: The phylogenetic significance of leaf anatomical traits of southern African Oxalis. BMC Evolutionary Biology 16, 1 - 19
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2016: Leptogium insigne new to Ecuador, with notes on its generic position. Evansia 33, 14 - 17
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91
Kaplan Z. 2016: Distribution of Nymphoides peltata in the Czech Republic. Preslia 88, 293 - 293
Kaplan Z. 2016: Umíme už efektivně podchytit rozšíření rostlin? Zprávy České botanické společnosti 51, 301 - 306
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus alopecurus in the Czech Republic. Preslia 88, 236 - 236
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus arenarius in the Czech Republic. Preslia 88, 236 - 236
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus asper in the Czech Republic. Preslia 88, 237 - 237
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus austriacus in the Czech Republic. Preslia 88, 237 - 237
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus cicer in the Czech Republic. Preslia 88, 238 - 238
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus danicus in the Czech Republic. Preslia 88, 238 - 238
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus exscapus in the Czech Republic. Preslia 88, 241 - 241
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus glycyphyllos in the Czech Republic. Preslia 88, 241 - 241
Kaplan Z. & Danihelka J. 2016: Distribution of Astragalus onobrychis in the Czech Republic. Preslia 88, 242 - 242
Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88, 459 - 544
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 88, 229 - 322
Kasari L., Saar L., de Bello F., Takkis K. & Helm A. 2016: Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25, 3023 - 3041
Kirschner J., Oplaat C., Verhoeven K. J. F., Zeisek V., Uhlemann I., Trávníček B., Rasanen J., Wilschut R. A. & Štepánek J. 2016: Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites. Preslia 88, 1 - 17
Kirschner J. & Tábor I. 2016: Typoid potential of cultivated introduced woody plants: A case study of the Wilson collections in Průhonice Park, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 93 - 99
Kladivová A. & Munzbergová Z. 2016: Interacting effects of grazing and habitat conditions on seedling recruitment and establishment. Journal of Vegetation Science 27, 834 - 843