Filtr

   

Publikace
Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. 2019: Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91, 117 - 142
Šurinová M., Hadincová V., Vandvik V. & Münzbergová Z. 2019: Temperature and precipitation, but not geographic distance, explain genetic relatedness among populations in the perennial grass Festuca rubra. Journal of Plant Ecology 12, 730 - 741
van Kleunen M., Pyšek P., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Stein A., Dullinger S., König C., Lenzner B., Maurel N., Moser D., Seebens H., Kartesz J., Nishino M., Aleksanyan A., Ansong M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Breckle S. W., Brundu G., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Conn B., de Sá Dechoum M., Dufour-Dror J.-M., Ebel A-L., Figueiredo E., Fragman-Sapir O., Fuentes N., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Jogan N. Krestov P., Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Nickrent D., Nowak A., Patzelt A., Pelser P. B., Shu W.-S., Thomas J., Uludag A., Velayos M., Verkhosina A., Villaseñor J. L., Weber E., Wieringa J., Yazlık A., Zeddam A., Zykova E. & Winter M. 2019: The Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) database. Ecology 100, 1 - 1
Vild O. 2019: Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands. International Association for Vegetation Science 3/2019, 16 - 17
Vild O., Veselý O., Řihák J. 2019: Poznávání rostlin po našem: co prozradila mobilní aplikace. Živa, 121 - 121
Vohník M., Borovec O., Kolaříková Z., Sudová R. & Réblová M. 2019: Extensive sampling and high-throughput sequencing reveal Posidoniomyces atricolor gen. et sp. nov. (Aigialaceae, Pleosporales) as the dominant root mycobiont of the dominant Mediterranean seagrass Posidonia oceanica. MycoKeys 55, 59 - 86
Voříšková A., Jansa J., Püschel D., Vosátka M., Šmilauer P. & Janoušková M. 2019: Abiotic contexts consistently influence mycorrhiza functioning independently of the composition of synthetic arbuscular mycorrhizal fungal communities. Mycorrhiza 29, 127 - 139
Więcław H., Šumberová K., Bosiacka B., Hrivnák R., Dajdok Z., Mesterházy A., Minuzzo Ch., Martinetto E. & Koopman J. 2019: Ecology, threats and conservation status of Carex buekii (Cyperaceae) in Central Europe. Scientific Reports 9, 1 - 12
Wiezik M., Hájková P., Jamrichová E., Hrivnák R. & Hájek M. 2019: Pre-industrial composition of woodlands and modern deforestation events in the southern part of the Western Carpathians. Review of Palaeobotany and Palynology 260, 1 - 15
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. 2019: Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia 91, 1 - 24
Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. 2019: Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia 91, 25 - 49
Adamec L. 2018: Biological flora of Central Europe: Aldrovanda vesiculosa L. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 35, 8 - 21
Adamec L. 2018: Ecophysiological characteristics of aquatic carnivorous plants: A review. In: Janauer G. A., Gaberščik A., Květ J., Germ M. & Exler N. (eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia, Praha, 334 - 360
Adamec L. 2018: Ecophysiological characteristics of turions of aquatic plants: A review. Aquatic Botany 148, 64 - 77
Adamec L. 2018: Ecophysiology of aquatic carnivorous plants. In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxdford, U.K., 256 - 269
Adamec L. 2018: Germination rate and longevity of seeds of Aldrovanda vesiculosa and Utricularia vulgaris. Carnivorous Plant Newsletter 47, 64 - 69
Adamec L. 2018: Za hranice všedních dnů: exkurze do pastí vodních bublinatek. Botanika 6, 19 - 20
Adamec L. & Pavlovič A. 2018: Mineral nutrition of terrestrial carnivorous plants. In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 221 - 231
Adámek M. & Hadincová V. 2018: Dlouhodobý vývoj vegetace pískovcových borů po požáru a možnosti jejich požárového managementu. : In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 34 - 39
Adámek M., Jankovská Z., Hadincová V., Kula E. & Wild J. 2018: Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe. Landscape Ecology 33, 2031 - 2045