Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. & Fehrer J. 2004: Evidence for the hybrid origin of Potamogeton ×cooperi (Potamogetonaceae): traditional morphology-based taxonomy and molecular techniques in concert. Folia Geobotanica 39, 431 - 453
Kaplan Z. & Kirschner J. 2004: Crepis L. - škarda. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 509 - 536
Kaplan Z. & Kubát K. 2004: Arnoseris Gaertner – písečnatka. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 702 - 704
Kaplan Z. & Symoens J.-J. 2004: Proposal to conserve the name Potamogeton schweinfurthii A. Benn. (Potamogetonaceae) with a conserved type. Taxon 53, 837 - 838
Kaplan Z. & Wolff P. 2004: A morphological, anatomical and isozyme study of Potamogeton ×schreberi: confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France. Preslia 76, 141 - 161
Kaplan Z. & Zalewska-Gałosz J. 2004: Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collaborators. Taxon 53, 1033 - 1041
Kirschner J., Bartish I., Hroudová Z., Kirschnerová L. & Zákravský P 2004: Contrasting patterns of spatial genetic structure of diploid and triploid populations of the clonal aquatic species, Butomus umbellatus (Butomaceae), in Central Europel. Folia Geobotanica 39 (1), 13 - 26
Kirschner J. & Šída O. 2004: Helianthus L. - slunečnice. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 322 - 331
Kirschner J. &Štěpánek J. 2004: New sections in Taraxacum. Folia Geobotanika 39, 259 - 274
Kitner M., Poulíčková A., Novotný R. & Hájek M. 2004: Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians. Czech Phycology, Praha, Česká algologická společnost 4(1), 43 - 63
Klimešová J., Martínková, J. & Kočvarová, M. 2004: Biological flora of Central Europe: Rorippa palustris (L.) Besser. Flora 199, 453 - 463
Klitsch M. & Härtel H. 2004: Invaze borovice vejmutovky v Národním parku České Švýcarsko. In: Neuhöferová P. (ed.) Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam, 109 - 112
KOČÍ, V., Lukavský J., Mlejnek K., Kochánková L., Grabic R., & Ocelka T. 2004: Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessment of organic substances dangerous for green microalga Scenedesmus subspicatus. – Arch.Hydrobiol.,. Arch.Hydrobiol., Algological Studies, Schweizerbart-Stuttgart 111, 173 - 186
Kolbek J. 2004: Bazifilní a xerické bory severních Čech - předběžný přehled. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 197 - 206
Kolbek J. 2004: Botanický výzkum v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko: výsledky (1980-2003). Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 7 - 14
Kolbek J. 2004: Trifolio-Geranietea: artefakt nebo skutečnost? Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 87 - 92
Kolbek J.& Vítková M. 2004: Z historie středoevropských agátin a jejich společenstev. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39, 287 - 298
Komárek J., Cepák V., Kaštovský J. & Sulek J. 2004: What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5) 113, 1 - 36
Komárek J. & Golubic S. 2004: Proposal for a unified nomenclatoric rules for cyanobacteria vs. cyanophytes. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 47 - 47
Komárek J. & Hauer T. 2004: The on-line database of cyanobacterial genera. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 90 - 90