Filtr

   

Publikace
Martínková J., Kočvarová M. & Klimešová J. 2004: Resprouting after disturbance in the short-lived herb Rorippa palustris (Brassicaceae): an experiment with juveniles. Acta Oecologica 25, 143 - 150
Marvan P. 2004: Jiří Helan 1942 – 1993. Czech Phycology 4, 219 - 221
Marvan P. 2004: Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno. Czech Phycology 4, 123 - 132
Marvan P. 2004: Taxonomy and distribution of Lemanea and Paralemanea (Lemaneaceae, Rhodophyta) in the Czech Republic. Preslia / ČBS 76, 163 - 174
Marvan, P., Heteša, J.,Hindák, F. & Hindáková, A. 2004: Phytoplankton of the Morava river (Czech Republic, Slovakia): past and present. . Oceanological and Hydrobiological Studies 33, 41 - 60
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Metodické doporučení SZÚ a TNV 757717 Jakost vod – stanovení planktonních sinic. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 31 - 34
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Živiny a jejich realizace ve vodních ekosystémech. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 79 - 84
Mašálek B., Gregor J. & Babica P. 2004: Detekce cyanotoxinů ve vodárenských systémech. Sborník konference Pitná voda, 181 - 184
Mataloni G. & Komárek J. 2004: Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica. Polar Biology 27(10), 623 - 628
Mazurová E. Bláha, L., Hilscherová K. & Maršálek B. 2004: Hodnocení efektů endokrinních disruptorů v modelech s vodními plži. EB 4 / Ekomonitor, 89 - 91
Morgan-Richards M., Trewick S.A., Chapman H.M. & Krahulcová A 2004: Interspecific hybridization among Hieracium species in New Zealand: evidence from flow cytometry. Heredity 93, 34 - 42
Müllerová, J. 2004: Use of digital aerial photography for sub-alpine vegetation mapping: a case study from the Krkonoše Mts., Czech Republic. Plant Ecology 175(2), 259 - 272
Münzbergová Z. 2004: Effect of spatial scale on factors limiting species distributions in dry grassland fragments. Journal of Ecology 92, 854 - 867
Münzbergová Z. & Herben. T. 2004: Identification of suitable unoccupied habitats in metapopulation studies using co-occurrence of species. Oikos 105, 408 - 414
Navrátil J. & Navrátilová J. 2004: Krajina Příbrazského rašeliniště v destinačním managementu cestovního ruchu. Venkovská krajina, Sborník příspěvků z konference Slavičín, Veronica, Brno, 115 - 119
Navrátilová J. 2004: Klasifikace a rozšíření rašelinných borů v ČR. Česko-slovenská studentská vědecká konference, Sborník abstraktů, Masarykova univerzita v Brně, 55 - 55
Navrátilová J. 2004: The diversity of mire vegetation and seasonal variation in water chemistry at fishpond edges in the Třeboň Basin (Czech Republic). Book of Abstracts 7th Intecol International wetlands conference. Utrecht, NL, 218 - 218
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 45, 47 - 58
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 44, 45 - 58
Palice Z. 2004: Nová lichenologická literatura XIII. Bryonora 33, 50 - 56