Filtr

   

Publikace
Callagham T.V., Björn L.O., Chernov Y., Chapin T., Christensen T.R., Huntley B., Ims R.A., Johansson M., Jolly D., Jonasson S., Matveyeva N., Panikov N., Oechel W., Shaver G., Elster J., Hentonnen H., Laine K., Taulavuori K., Taulavuori E. & Zöckler C. 2004: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. 33(7), 404 - 417
Callagham T.V., Björn L.O., Chernov Y., Chapin T., Christensen T.R., Huntley B., Ims R.A., Johansson M., Jolly D., Jonasson S., Matveyeva N., Panikov N., Oechel W., Shaver G., Elster J., Jónsdóttir I.S., Laine K., Taulavuori K., Taulavuori E. & Zöckler C. 2004: Responses to projected changes in climate and UV-B at the species level. AMBIO 33(7), 418 - 435
Ceschi-Berrini C., DeAppolonia F., Valle L.D., Komárek J. & Andreoli C. 2004: Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean thermal springs (Padua, Italy). Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5) 113, 73 - 85
Cronberg G. & Komárek J. (2004): 2004: Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa. Nova Hedwigia 78(1-2), 71 - 106
Černý R. & Husák Š. 2004: Vegetace vodních toků a nádrží. In: Papáček (ed.) Biota Novohradských hor: Modelové taxony, společenstva a biotopy, 57 - 65
Černý T. 2004: Rostlinná společenstva v hraničních podmínkách lučních biotopů – příklad z labské nivy. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 127 - 147
Černý T. & Suchara I. 2004: Vegetační a krajinný obraz labského aluvia - srovnání dvou modelových úseků. Příroda, Agentura Ochr. Přír. Kraj., Praha 21, 209 - 224
Čtvrtlíková M. 2004: Soudobý výzkum šídlatek Isoëtes na Šumavě. NP Šumava, Aktuality šum. výzkumu II., 124 - 128
Čulíková V. et Jankovská V. 2004: Výsledky karpologických a pylových analýz z novověké archeologické lokality Brno - nároží ulic Leitnerova a Jircháře (Blok 95a, vrstva s.j.113). In: Hašek V., Nëkuda R., Ruttkay M. (eds.): Ve službách archeologie V., 139 - 145
Danihelka J. 2004: 2.11 [T7] Slaniska. Ministerstvo životního prostředí 12/8, 101 - 101
Danihelka J. 2004: 24. Achillea L. - řebříček. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha., 187 - 215
Danihelka J. & Lepší M. 2004: Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy České botanické společnosti 39, 25 - 35
Danihelka J. & Štefánek M. (eds.) 2004: Inventarizační průzkumy. Příroda 21, 1 - 218
Danihelka J. & Šumberová K. 2004: O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. Příroda 21, 117 - 192
Day J.G., Lukavský J., Lorenz, M. Friedl T., Elster J., Campbell, C.N. & Brand J.J. 2004: Pringsheim´s living legacy: CAUP, CCALA, CCAP, SAG and UTEX culture collections of algae. Nova Hedwigia 79, 27 - 37
Dítě D. & Hájek M. 2004: Rastlinné spoločenstvá s druhom Carex lasiocarpa v severnej časti Slovenska. Ochrana Prírody, Banská Bystrica, ŠOPSR, Slovakia 23, 191 - 204
Dolezal J., Ishii H., Vetrova VP., Sumida A. & Hara T 2004: Tree growth and competition in a Betula platyphylla-Larix cajanderi post-fire forest in central Kamchatka. 94, 333 - 343
Doležal J., Šrůtek M. & Villar L.P. 2004: Stand structure and regeneration of a mixed forest (Abies alba-Fagus sylvatica) in the Central Pyrenees, Ordesa National Park, Spain. Pirineos 158-159, 3 - 26
Doležal J., Šťastná P., Hara T. & Šrůtek M. 2004: Neighbourhood interactions and environmental factors influencing old-pasture succession in the Central Pyrenees. Journal of Vegetation Science 15, 101 - 108
Drábková L., Kirchner J., Vlček C. & Pačes V. 2004: TrnL-trnF intergenic spacer and trnL intron define clades within Luzula and Juncus (Juncaceae). Journal of Molecular Evolution 59 (1), 1 - 10