Filtr

   

Publikace
Jankovská V. 2004: Lesy České a Slovenské republiky v tisícileté minulosti. In: Polehla P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborn. příspěvků z mezinár. konf. 15.-.16.10.2004 - Geobiocenologické spisy MZLU v Brně, 67 - 72
Jankovská V. 2004: Paleoekologická výpověď sedimentů profilu Labský důl. In: Engel Z., Křížek M. et Vilémek V. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. - Sborn. prací z mezinár. semináře 26.-28.4.2004, Pec p.Sněžkou, Geomorfologický sborník, 29 - 30
Jankovská V. 2004: Plešné jezero-archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky). In: Dvořák L. et Šustr P. (eds.): Aktuality Šumavského výzkumu II., Sborník z konference, Srní 4.-7.října 2004, 139 - 145
Jarolímová V. 2004: Influence of toxic substrates of the abandoned sedimentation basins on chromosome apparatus of vascular plants. In: Kovář P. (ed) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Lanscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Praha, 77 - 82
Jeník J. 2004: In memoriam Lenka Papáčková-Soukupová: *4.5.1954, † 3.6.2005. Silva Gabreta 11, 135 - 138
J. Kirschner, L. Rejdali M. & Drábková L. 2004: A new Juncus of the sect. Tenageia from Marocco. Preslia 76 (4), 371 - 376
Jonášová M. & Prach K. 2004: Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst) forest: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23, 15 - 27
Jongepierová I. Jongepier J.W. & Klimeš L. 2004: Restoring grasslands on arable land: an example of a fast spontaneous succession without weed-dominated stages. Preslia 76, 361 - 369
Kaplan Z. 2004: Arnica L. – prha. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 310 - 313
Kaplan Z. 2004: Homogyne Cass. – podbělice. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 284 - 285
Kaplan Z. 2004: Telekia Baumg. – kolotočník. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 85 - 86
Kaplan Z. 2004: Tragopogon L. – kozí brada. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 733 - 743
Kaplan Z. 2004: Xeranthemum L. – suchokvět. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 361 - 362
Kaplan Z. & Fehrer J. 2004: Evidence for the hybrid origin of Potamogeton ×cooperi (Potamogetonaceae): traditional morphology-based taxonomy and molecular techniques in concert. Folia Geobotanica 39, 431 - 453
Kaplan Z. & Kirschner J. 2004: Crepis L. - škarda. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 509 - 536
Kaplan Z. & Kubát K. 2004: Arnoseris Gaertner – písečnatka. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 702 - 704
Kaplan Z. & Symoens J.-J. 2004: Proposal to conserve the name Potamogeton schweinfurthii A. Benn. (Potamogetonaceae) with a conserved type. Taxon 53, 837 - 838
Kaplan Z. & Wolff P. 2004: A morphological, anatomical and isozyme study of Potamogeton ×schreberi: confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France. Preslia 76, 141 - 161
Kaplan Z. & Zalewska-Gałosz J. 2004: Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collaborators. Taxon 53, 1033 - 1041
Kirschner J., Bartish I., Hroudová Z., Kirschnerová L. & Zákravský P 2004: Contrasting patterns of spatial genetic structure of diploid and triploid populations of the clonal aquatic species, Butomus umbellatus (Butomaceae), in Central Europel. Folia Geobotanica 39 (1), 13 - 26