Filtr

   

Publikace
Kliment J., Bělohlávková R., Bernátová D., Jarolímek I., Petrík A., Šibík J., Uhlířová J. & Valachovič M. 2005: Syntaxonomy and nomenclature of the communities of the alliances Astero alpini-Seslerion calcariae and Seslerion tatrae in Slovakia. Hacquetia 4, 121 - 149
Klimeš L. 2005: A transient expansion of sown plants and diaspore limitation. Folia Geobotanica 40, 69 - 75
Klimeš L. 2005: Opiliones (sekáči). pp. 85–87. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 85 - 87
Klimeš L. 2005: Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Bohemia Centralis 27, 137 - 142
Klimeš L. & Dickoré W. B. 2005: A contribution to the vascular plant flora of Lower Ladakh (Jammu & Kashmir, India). Willdenowia 35, 125 - 153
Klimeš L. & Klimešová J. 2005: Clonal traits. In: Knevel I.C., Bekker R.M., Kunzmann D., Stadler M., Thompson K. eds. The Leda traitbase collecting and measuring standards of life-history traits of the Northwest European flora. - LEDA Traitbase project, University of Groningen, Community and Consetvation Ecology group, 66 - 88
Klimešová J. 2005: Kořen jako základní morfologická kategorie? Živa 53/4, 153 - 155
Klimešová J. & Klimeš L. 2005: CLO-PLA: databáze architektury klonálního růstu rostlin střední Evropy. In: Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. (eds.) Podzemní orgány rostlin. - Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 40, Materiály 20, 53 - 64
Klimešová J. & Martínková J. 2005: Intermediate growth forms as a model for the study of plant clonality functitioning: an example with root sprouters. Evolutionary Ecology 18, 669 - 681
Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. 2005: Podzemní orgány rostlin. Zprávy Botanické Společnosti, Praha 40, Materiály 20, 2 - 159
Kociánová M., Štursová H., Váňa J. & Jankovská V. 2005: Kryogenní kopečky-pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších. Opera Corcontica 42, 31 - 54
Kolbek J., Boublík K., Černý T. & Petřík P. 2005: Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. Zprávy České botanické společnosti 40, 243 - 277
Komárek J. 2005: Current problems of polyphasic evaluation of cyanobacterial diversity. In: Mathijs H.C.P. (ed.):Book of abstracts 6th EWBC, 30 - 30
Komárek J. 2005: Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus Anabaenopsis. Czech Phycology 5, 1 - 35
Komárek J. 2005: Specificities of cyanobacterial communities in tropical habitats. In: Quintana A.N. & Onis E.S. (eds.): Program and abstracts book of TSC/05 Internat. Workshop, 25 - 25
Komárek J. 2005: Studies on the cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprkaryota) of Cuba 11. Freshwater Anabena species. Preslia 77, 211 - 234
Komárek J. 2005: The modern clasiffication of cyanoprokaryotes (cyanobacteria). Oceanological and Hydrobiological Studies (Gdaňsk) 34(3), 5 - 17
Komárek J. 2005: The modern classification of cyanoprokaryotes (cyanobacteria). In: Plinski M. et al. (eds.): 24th Internat. Symposium of Phycological section PBS - Toxic cyanobacteria - problems of the future., 42 - 42
Komárek J. & Anagnostidis K. 2005: Cyanoprokaryota. 2 teil. Oscillatoriales. In:Büdel B., Krienitz L., Gärtner G. & Schagerl M. (eds) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 19/2. Elsevier-Spektrum, Heidelberg, 1 - 759
Komárek J. & Golubic S. 2005: Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes: “Cyano-Guide”. In: Hoffmann L., Nomenclature of Cyanophyta/Cyanobacteria: roundtable on the unification of the nomenclature under the Botanical and Bacteriological Codes, Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 117, 17 - 18