Filtr

   

Publikace
Fabšičová M., Sedláková I., Holub P. Tůma I. & Záhora J. 2005: Populační ekologie ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a dynamika dusíku v suchých vřesovištích NP Podyjí. SEKOS Bratislava-Nitra 8
Fehrer J., Šimek R., Krahulcová A., Krahulec F., Chrtek J., Bräutigam E. & Bräutigam S. 2005: Evolution, hybridisation, and clonal distribution of apo- and amphimictic species of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae, Lactuceae) in a Central European mountain range. In: Bakker F. T., Chatrou L. W., Gravendeel B., Pelser P. B. (eds): Plant species-level systematics: new perspectives on pattern & process. Regnum Vegetabile 143, Koeltz, Königstein 143, 175 - 201
Fiala K. 2005: Stanovení sezónních změn v růstu kořenů a jejich roční produkce. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 40, Materiály 20, 13 - 24
Fiala K., Tůma I., Holub P. & Jandák J. 2005: The role of Calamagrostis communities in preventing soil acidification and base cation losses in a deforested mountain area affected by acid deposition. Plant and Soil 268, 35 - 49
Franklová H. & Kolbek J. 2005: Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko. Zprávy Čes. Bot. Společ. 40, 151 - 158
Gojda M. & Sádlo J. 2005: Geobotanical reconstruction of the settlement area. In: Kuna M., Profantová N. et al. , The onset of the Early Middle ages in Bohemia. Archaeological research at a large settlement sie of he Prague-type in Roztoky. ARÚP AVČR, Praha, 94 - 100
Gregor J., Geriš R., Maršálek B., Heteša J. & Marvan P. 2005: In situ quantification of phytoplankton in reservoirs using a submersible spectrofluorometer. Hydrobiologia 548, 141 - 151
Gregor J. & Maršálek B. 2005: A simple in vivo fluorescence method for the selective detection and quantification of freshwater cyanobacteria and eukaryothic algae. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 33, 142 - 148
Gregor J., Šípková H. & Maršálek B. 2005: Detekce cyanobakterií v surové vodě pomocí in vivo fluorescence. In: Vodárenská biologie 2005, 2.-3. února 2005, Praha, Česká Republika, 196 str., 43 - 47
Gryndler M. , Hršelová H., Sudová R., Gryndlerová H., Řezáčová V. & Merhautová V. 2005: Hyphal growth and mycorrhiza formation by the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus claroideum BEG 23 is stimulated by humic substances. Mycorrhiza 15, 483 - 488
Guttová A. & Palice Z. 2005: Lišajníky národného parku Muránska planina III - Cigánka. Reussia, Supplement 1/2004, 11 - 47
Hájek M. 2005: Vascular plants. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Olomouc, Palacký University, 175 - 186
Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. 2005: Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria. 11 (2), 173 - 184
Hájek M., Hájková P., Rybníček K. & Hekera P. 2005: Present vegetation of spring fens and its relation to water chemistry. In: Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc, Palackého Univerzita, 69 - 103
Hájek M. & Hekera P. 2005: The study area and its geochemical characteristics. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, 23 - 28
Hájek M. & Horsák M. 2005: The list of Western Carpathian fens under detailed study. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Olomouc, Palacký University, 13 - 21
Hájek M., Tzonev R., Hájková P.,Ganeva A. & Apostolova I. 2005: Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 11, 193 - 205
Hájková P. 2005: Bryophytes. In: Poulíčková A., Hájek M. et Rybníček K. Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 151 - 174
Hájková P. & Hájek M. 2005: Diversity of Calthion wet meadows in the western part of flysch Carpathians: regional classification based on national formal definitions. Thaiszia - Journal of Botany 15, 85 - 116
Halda J. P., Palice Z. & Peksa O. 2005: Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. Orlické hory a Podorlicko 13, 281 - 283