Filtr

   

Publikace
Šejnohová L. & Maršálek B. 2006: Microcystis - dominující rod vodních květů: nové poznatky v autekologii. In: Marsalek B., Feldmannova M. & Marsalkova E. (ed.) Sbornik seminare Cyanobakterie 2006. Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, CR (ISBN 80-86188-22-1), 7 - 12
Šejnohová L., Maršálek B., Némethová D. & Welker M. 2006: Lze predikovat výskyt toxických oligopeptidů u sinice rodu Microcystis mikroskopickým rozborem? In: Marsalek B., Feldmannova M. & Marsalkova E. (ed.) Sbornik seminare Cyanobakterie 2006. Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, CR (ISBN 80-86188-22-1), 29 - 34
Šibík J., Kliment J., Jarolímek I., Dúbravcová Z., Bělohlávková R. & Paclová L. 2006: Syntaxonomy and nomenclature of the alpine heaths (the class Loiseleurio-Vaccinietea) in the Western Carpathians. Hacquetia 5, 37 - 71
Šmídová A. 2006: Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) na Jestřebských slatinách. Severočeskou přírodou 38, 11 - 17
Šoun J., Halda J., Kocourková J., Liška J., Palice Z., Peksa O., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. 2006: Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5.10.2003). Bryonora 38, 39 - 47
Štěpánková J. 2006: Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group. Preslia 78, 345 - 352
Šumberová K., Lososová Z., Fabšičová M. & Horáková V. 2006: Variability of vegetation of exposed pond bottoms in relation to management and environmental factors. Preslia 78, 235 - 252
Treml V., Jankovská V. & Petr L. 2006: Holocene timberline fluctuations in the mid-mountains of Central Europe. Fennia 184/2, 107 - 119
Trojánková K. 2006: Contribution to the knowledge of the desmid flora in French Guiana. Algological Studies 122=Arch.Hydrobiol.Suppl.165, 2006 E.Schweizerbart\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'sche Verlagsbuchhandlung, D-70176 Stuttgart,0342-1120/06/0165-035 122, 35 - 56
Trojánková K. 2006: State of knowledge about desmid flora in French Guiana. Arch. Hydrobiol./Algological Studies 121
Trojánková, K. 2006: Krásivková flóra CHKO Slavkovský les. Erica 13, 3 - 15
Trojánková, K. & Přibyl, P. 2006: Negative photomovements of desmid Micrasterias rotata as response to strong light. Czech Phycology 6, 135 - 142
Tůma I., Fiala K. & Holub P. 2006: Comparison of biomass formation, nutrient uptake and release in grass and fern stands on deforested polluted areas. Bugár G., Boltižiar M. (eds.) Abstract proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research, ILE SAS Nitra, 91 - 92
Tůma I., Fiala K., Holub P. & Pande K. 2006: Biomass formation, nutrient uptake and release in fern stands of Athyrium distentifolium on deforested areas affected by pollution: comparison with grass stands. Ekológia, Bratislava 25, 264 - 279
Urban O., Tůma I., Holub P. & Marek M.V. 2006: Photosynthesis and growth response of Calamagrostis arundinacea and C. villosa to enhanced UV-B radiation. Photosynthetica 44(2), 215 - 220
van den Boom P. P. G. & Palice Z. 2006: Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech republic. Czech Mycology 58, 105 - 116
Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. 2006: New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca., 109 - 117
Vondrák J. & Prach K. 2006: Occurrence of heliophilous species on isolated rocky outcrops in a forested landscape: relict species or recent arrivals? Preslia 78, 115 - 121
Vondrák J. & Slavíková-Bayerová Š. 2006: Contribution to the lichenized and lichenicolous fungi in Bulgaria. II, the genus Caloplaca. Mycologia Balcanica 3, 61 - 69
Vosátka M., Rydlová J., Sudová R. & Vohník M. 2006: Mycorrhizal fungi as helping agents in phytoremediation of degraded and contaminated soils. In: FOCUS on Biotechnology, Vol. 9A, Phytoremediation and Rhizoremediation 9A, 237 - 257