Filtr

   

Publikace
Krahulec F., Kaplan Z. & Novák J. 2005: Tragopogon porrifolius x T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic. Preslia 77, 297 - 306
Krinke L., Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V., Pergl J. & Perglová I. 2005: Seed bank of an invasive alien, Heracleum mantegazzianum, and its seasonal dynamics. Seed Science Research 15, 239 - 248
Kristiansen K., Cilieborg M., Drábková L., Jørgensen T., Petersen G. & Seberg O. 2005: DNA taxonomy - the riddle of Oxychloe (Juncaceae). Systematic Botany 30, 284 - 289
Křivánek M. 2005: Invazní druhy vyšších rostlin v CHKO Český ráj a dopad jejich šíření na biologickou rozmanitost. Z Českého ráje a Podkrkonoší – suplementum 11/2005 11, 169 - 176
Křivánek M., Brožová J. & Brejšková L. 2005: Invazní druhy. Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.) Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, MŽP Praha, 18 - 22
Křivánek M. & Hédl R. 2005: C. Terénní sledování – obecná část, 2.2 Invazní a expanzní rostliny. In: Hédl R. (ed.) Metodika monitoringu evropsky významných biotopů v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky., 60 - 64
Kubínová L., Janáček J., Albrechtová J. & Karen P. 2005: Stereological and digital methods for estimating geometrical characteristics of biological structures using confocal microscopy. In: V Evangelista et al. (eds.), From Cells to Proteins: Imaging Nature across Dimensions, 271 - 321
Kuneš P., Jankovská V., Svobodová H., Lučeničová B., Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Havlová M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Roleček J., Šmarda P. & Valachovič M. 2005: Modern pollen spectra versus vegetation diversity along a continental gradient in the Western Sayan Mts., Southern Siberia. In:Filipova M. et Hicks S. (eds.): Pollen monitoring programme. - Volume of Abstracts, 30 - 30
Kvíderová, J. & Henley, W.J. 2005: The effect of ampicillin plus streptomycin on growth and photosynthesis of two halotolerant algae. Journal of Applied Phycology 17, 301 - 307
Kvíderová J. & Lukavský J 2005: Ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. Algological Studies/Archiv fur Hydrobiologie 118, 127 - 140
Kvíderová J. & Lukavský J. 2005: The comparison of ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions. Algological Studies/Archiv fur Hydrobiologie 118, 127 - 140
Kvíderová J., Stibal M., Nedbalová L. & Kaštovská K. 2005: The firts record of snow algae vitality in situ by variable fluorescence of chlorophyll. Czech Phycology 5, 69 - 77
Kyncl T. 2005: Dendrochronologické datování dřeva nalezeného při archeologickém výzkumu v Českém Dubu. Archeologie ve středních Čechách 9, 715 - 718
Kyncl T. 2005: Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova. Průzkumy památek 12, 89 - 90
Lanta V. & Hazuková I. 2005: Growth response of downy birch (Betula pubescens) to moisture treatment at an cut-over peat bog in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 42, 247 - 256
Lepší M., Lepší P., Štech M., Hans V., Chán V. & Boublík K. 2005: Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.–7. 7. 2001). Zprávy České botanické společnosti 40, Příloha 2005/2, 71 - 135
Liška J. 2005: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVIII. Bryonora 36, 43 - 44
Liška J. 2005: Ivan septagenarian (RNDr. Ivan Pišút, DrSc. *13.3.1935). Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 27, 230 - 230
Liška J. 2005: Katalog lišejníků - korekce a doplňky. Bryonora 35, 1 - 5
Liška J. 2005: Zajímavé lichenologické nálezy II. Bryonora 36, 25 - 26