Filtr

   

Publikace
Hroudová Z., Zákravský P., Wójcicki J.J., Marhold K. & Jarolímová V. 2005: The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 50, 117 - 137
Hrouzek P., Kopecký J., Salát J., Maršálek B. & Lukešová A. 2005: Cytotoxic effect of soil cyanobacterial extracts to mammal cell lines YAC-1 and WEHI. Czech Phycology 5, 79 - 90
Hrouzek P., Ventura S., Lukešová A., Mugnai M.A., Turicchia S. & Komárek J. 2005: Diversity of soil Nostoc strains: phylogenetic and phenotypic variability. Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 117, 251 - 264
Hůla P., Petřík P., Černá K. & Boublík K. 2005: Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch. In: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F., Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV, Zprávy České Botanické Společnosti 40, 40 - 40
Husák Š. 2005: Vyšší vodní a mokřadní rostliny. In.: kol. aut., Živel voda, Praha, 96 - 103
Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. 2005: Floristický materiál ke květeně Dačicka. Acta rerum naturalium 1, 17 - 44
Chrtek J. & Plačková I. 2005: Genetic variation in Hieracium alpinum (Asteraceae) in the Krkonoše Mts (West Sudeten Mts, Czech Republic). Biologia 60, 387 - 391
Chytrý M., Pyšek P., Tichý L., Knollová I. & Danihelka J. 2005: Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77, 339 - 354
Janeček Š. 2005: Ecological study of Molinia caerulea, a dominant species of wet meadows. PhD Thesis,University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Biological Sciences., 1 - 83
Janeček Š. & Lepš J. 2005: Effect of litter, leaf cover and cover of basal internodes of the dominant species Molinia caerulea on seedling recruitment and established vegetation. Acta Oecologica 28, 141 - 147
Jankovská V. 2005: Palaeoecology of original lake biotopes in Czech Republic. In: Sborn. Abstr. (II.Polska Konf. Paleobot. czwartorzedu, 11 - 12
Jankovská V. 2005: Zajímavosti z pyloanalytických výzkumů archeologických objektů. In:Hašek V., Nekuda R. et Ruttkay M. (ed.): Ve službách archeologie VI. (In service to archeology VI.).-Muz. et vlastivěd. společn. Brno, Geodrill Brno, Arch. úst. SAV Nitra., 235 - 238
Janoušková M., Pavlíková Dl, Macek T. & Vosátka M. 2005: Arbuscular mycorrhiza decreases cadmium phytoextraction by transgenic tobacco with inserted metallothionein. Plant and Soil 272, 29 - 40
Janoušková M., Pavlíková D., Macek T. & Vosátka M. 2005: Influence of arbuscular mycorrhiza on the growth and cadmium uptake of tobacco with inserted metallothionein gene. Applied Soil Ecology 29, 209 - 214
Janoušková M. & Vosátka M 2005: Response to cadmium of Daucus carota hairy roots dual cultures with glomus intraradices or Gigaspora margarita. Mycorrhiza 15, 217 - 224
Jarolímová V. 2005: Experimental hybridization of species in the genus Rorippa. Preslia 77, 277 - 296
Jeník J. 2005: Biogeografická identita Hrubého Jeseníku. In: Správa CHKO Jeseníky(ed) Sborník referátů z konference k 35.výročí CHKO Jeseníky, Karlova Studánka, 4 - 8
Jeník J. 2005: Skon Lenky Papáčkové. Živa 53, 59(LIX) - 59
Jeník J. 2005: Kořeny a kořání stromů: heuristické aspekty. Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 3 - 11
Jiráčková M. & Dostál P. 2005: Microsite versus dispersal limitation in primary succession: A case study from an abandoned ore-washery sedimentation basin. In: In Kovář P. (ed.): Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems), Academia, Praha., 59 - 76