Filtr

   

Publikace
Raabová J., Münzbergová Z. & Fischer M. 2007: Ecological rather than geographic or genetic distance affects local adaptation of the rare perennial herb, Aster amellus. Biological Conservation 139, 348 - 357
Réblová M. 2007: Barbatosphaeria gen. et comb. nov., a new genus for Calosphaeria barbirostris. Mycologia 99, 723 - 732
Réblová M. & Mostert L. 2007: Romellia is congeneric with Togninia and description of Conidiotheca gen. nov. for one species of this genus with polysporous asci. Mycological Research 111, 299 - 307
Réblová M. & Seifert K.A. 2007: A new fungal genus, Teracosphaeria, with a phialophora-like anamorph (Sordariomycetes, Ascomycota). Mycological Research 111, 287 - 298
Reif J., Sedláček O., Hořák D., Riegert J., Pešata M.,Hrázský Z. & Janeček Š. 2007: Habitat preferences of birds in a montane forest mosaic in the Bamenda. Ostrich 76/2007, 31 - 36
Richardson D. M., Holmes P. M., Esler K. J., Galatowitsch S. M., Stromberg J. C., Kirkman S. P., Pyšek P. & Hobbs R. J. 2007: Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions 13, 126 - 139
Richardson D. M. & Pyšek P. 2007: Classics in physical geography revisited: Elton, C.S. 1958: The ecology of invasions by animals and plants. London: Methuen. Progress In Physical Geography 31, 659 - 666
Rioual P., Andrieu-Ponel V., de Beaulieu J.-L., Reille M., Svobodová H. & Battarbee R. W. 2007: Diatom responses to limnological and climatic changes at Ribains Maar (French Massif Central) during the Eemian and Early Würm. Quaternary Science Reviews 26, 1557 - 1609
Roleček J., Chytrý M., Hájek M., Lvončík S. & Tichý L. 2007: Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism!. Folia Geobotanica 42, 199 - 208
Rothanzl J., Kotoučová M., Hrabinová I., Plačková I. & Herben T. 2007: Genetic differentiation of Agrostis capillaris in a grassland system with stable heterogeneity due to terricolous ants. Journal of Ecology 95, 197 - 207
Rychnovská M., & Fiala K. 2007: Vraťme se ke kořenům. Veronica 21, 2 - 5
Řeháková K., Johansen J.R., Casamatta D.A., Xuesong L. & Vincent J. 2007: Morphological and molecular characterization of selected desert soil cyanobacteria: three species new to science including Mojavia pulchra gen. et sp. nov. Phycologia 46, 481 - 502
sádlo J. 2007: Jak umění rozvíjí citlivost k přírodě. In Bartoš M. ed., Krajinou pochybností, sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006, OPS Nymburk-Olomouc, 187 - 190
Sádlo J. 2007: Diverzita vegetace České republiky, její příčiny a historický vývoj. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 53 - 65
Sádlo J. 2007: Příroda a lidé na Králicku. Poznámky k ekologické optimalizaci krajiny. In: Konferencja Klodzko-Orlicka 2007, Biuletyn, 157 - 162
Sádlo J. & Boublík K. 2007: Chránit přírodu znamená chránit kulturu. Naše lesy potřebují obojí. Veronica 22, 21 - 22
Sádlo J., Härtel H. & Marková I. 2007: Diversity of flora and vegetation of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 161 - 176
Sádlo J. & Heben T. 2007: Disturbance, denudation/accumulation dynamics and vegetation patterns in sandstone regions. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 205 - 212
Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. 2007: Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 320 - 365
Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. 2007: Regional species pools of vascular plants in habitats of theCzech Republic. Preslia 79, 303 - 321