Filtr

   

Publikace
Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 125 - 135
Lepš J., Doležal J., Bezemer T. M., Brown V.K., Hedlund K., Igual A.M., Jørgensen H.B., Lawson C.S., Mortimer S.R., Peix G.A., Rodríguez B.C., Santa R.I., Smilauer P. & van der Putten W.H. 2007: Long-term effectiveness of sowing high and low diversity seed mixtures to enhance plant community development on ex-arable fields in five European countries. Applied Vegetation Science 10, 97 - 110
Liška J. 2007: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XX. Bryonora 40, 66 - 68
Liška J. 2007: Lichenological Journals 5: Bryonora. Int. Lichenol. Newslett. 40, 17 - 18
Liška J. & Lackovičová A. 2007: Eva Lisická (*24.1.1947, Bratislava) - malá velká žena. Bryonora 39, 60 - 60
Loureiro J., Suda J., Doležel J. & Santos C. 2007: FLOWER: a plant DNA flow cytometry database. In: Doležel J., Greilhuber J., Suda J. (eds.): Flow Cytometry with Plant Cells. Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes. Wiley-VCH, Weinheim, 423 - 438
Lukavský J., Moravcová A. & Nedbalová L. 2007: Vliv člověka na fytobentos toků. In: Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J. et Potocki, J. (eds) Krkonoše, příroda, historie, život. Baset (Praha), p.184-186., 184 - 186
Mácová M. & Tichý T. 2007: Dendroclimatological comparison of the alien invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris growing on ecological and geographical gradients in the Czech Republic. In: Härtel H., Cílek V., Herben T. and Jackson A. (eds.): Sandstone Landscapes. Academia, Praha, 225 - 229
Mahelka V., Fehrer J., Krahulec F. & Jarolímová V. 2007: Recent natural hybridization between two allopolyploid wheatgrasses (Elytrigia, Poaceae): Ecological and evolutionary implications. Annals of Botany 100, 249 - 260
Martiník A. & Hédl R. 2007: Les střední – historie či budoucnost? Veronica, 1 - 2
Mikuláš R., Adamovič J., Härtel H., Benda P., Trýzna M. & Kučerová L. 2007: Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 326 - 328
Mikulka J. & Zákravský P. (eds.) 2007: Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. VÚRV v.v.i., Praha - Ruzyně, 1 - 28
Moravcová L., Gudžinskas Z., Pyšek P., Pergl J.& Perglová I. 2007: Seed ecology of Heracleum mantegazzianum and H. sosnowskyi, two invasive species with different distributions in Europe. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 157 - 169
Moravcová L., Pyšek P., Krinke L., Pergl J., Perglová I. & Thompson K. 2007: Seed germination, Dispersal and Seed Bank in Heracleum mantegazzianum. In:Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum. CAB International, Wallingford., 74 - 91
Munzbergova Z 2007: No effect of ploidy level in plant response to competition in a common garden experiment. Biological Journal of the Linnean Society 92, 211 - 219
Munzbergova Z. 2007: Population dynamics of diploid and hexaploid populations of a perennial herb. Annals of Botany 100, 1259 - 1270
Navrátil J., Kallabová E. & Navrátilová J. 2007: Utilization of waters in rural region by anglers - motivation and conflicts. In: Kalabová E., Frantál B. & Klusáček P. (ed.) Regions, localities and landscapes in new Europe. Institute of Geonics, Academy of Sciences, Brno., 42 - 43
Navrátil J., Mrňová M. & Navrátilová J. 2007: Rozdíly v motivech návštěvy zřícenin a výhledů v krajině Českomoravské vrchoviny. - In: Dreslerová J., Grohmanová L. (eds), Venkovská krajina 2007. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 100 - 104
Navrátil J. & Navrátilová J. 2007: Wetlands succession in Ruda Nature Reserve, Czech Republic. In: Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. (eds): Wetlands: Monitoring, Modelling, Management. London : Taylor & Francis Group, 27 - 36
Nedbalová L. & Lukavský J. 2007: Když sníh zčervená, aneb co (ne)víme o sněžných řasách. Živa 2007, 104 - 107