Filtr

   

Publikace
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95
Gonzalez-Toril E., Amils R., Delmas R. J., Petit J-R., Komárek J. & Elster J. 2009: Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. Biogeosciences 6, 33 - 44
Grant F., de Jong Y., Kirschner J., Petřík P., Segers H., Sharman M., Tillier S., Watt A. & Young J. (eds) 2009: Strategies in Taxonomy: Research in a Changing World. Report of an e-conference. Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice, 1 - 67
Grubhoffer L., Komárek J. & Květ J. 2009: Odešel Ivan Šetlík. Živa 57, 38 - 38
Hadinec J. & Kaplan Z. 2009: Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. Zprávy České botanické společnosti 44, 307 - 308
Hájek J., Kvíderová J., Worland R., Barták M., Elster J. & Vaczi P. 2009: Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia 48, 105 - 106
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425
Härtel H. 2009: Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů. Zprávy České botanické společnosti 44, 25 - 33
Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. 2009: Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1 - 198
Hauer T. & Pažoutová M. 2009: Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. Opera Corcontica 46, 57 - 66
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. Vesmír 88, 511 - 513
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130