Filtr

   

Publikace
Volkova P. A., Trávníček P. & Brochmann C. 2010: Evolutionary dynamics across discontinuous freshwater systems: Rapid expansions and repeated allopolyploid origins in the Palearctic white water-lilies (Nymphaea). Taxon 59, 483 - 494
Vondrák J. & Liška J. 2010: Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia 65, 595 - 602
Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. 2010: Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. Čornomorsky botaničnyj žurnal [Chornomorski Botanitschni Zhurnal] 6, 6 - 34
Wilmotte A., Waleron K., Waleron M., Namsaraev Z., Simon P., Renard M., Vincent W. F., Castenholz R. W., Marinelli F., Komárek J. & Elster J. 2010: A collection of polar cyanobacteria to explore the biodiversity and biotechnological potential. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, Průhonice, 102 - 102
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. Úroda 12, 603 - 607
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2010: Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: Molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59, 559 - 566
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J. & Komárková J. 2010: Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639, 99 - 113
Záveská Drábková L. 2010: Acoraceae Martinov - puškvorcovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo colour, 273 - 274
Záveská Drábková L. 2010: Acorus L. - puškvorec. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo colour, 274 - 276
Záveská Drábková L. 2010: Araceae Juss. - áronovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo colour, 276 - 277
Záveská Drábková L. 2010: Arum L. - árón. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo colour, 280 - 283
Záveská Drábková L. 2010: Calla L. - ďáblík. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo colour, 277 - 279
Záveská Drábková L. 2010: Phylogenetic Relationships within Juncaceae: Evidence from Five Regions of Plastid, Mitochondrial and Nuclear Ribosomal DNA, with Notes on Morphology. In: Seberg O., Petersen G., Barfod A. & Davis J. I. (eds): Diversity, Phylogeny, and Evolution in the Monocotyledons, Aarhus University Press, Denmark, 389 - 416
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2010: Molecular phylogeny of the genus Luzula DC. (Juncaceae, Monocotyledones) based on plastome and nuclear ribosomal regions: A case of incongruence, incomplete lineage sorting and hybridisation. Molecular Phylogenetics and Evolution 57, 536 - 551
Zázvorka J. 2010: Cephalanthera L. C. M. Richard - okrotice. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 464 - 471
Zázvorka J. 2010: Listera R. Br. - bradáček. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 476 - 480
Zázvorka J. 2010: Platanthera R. C. M. Richard - vemeník. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 486 - 492
Zezulka Š. & Maršálek B. 2010: Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, Česká republika, 165 - 168
Ziková A., Trubihora A., Wiegand C., Wuertz S., Rennert B., Pflugmacher S., Kopp R., Mares J. & Kloass W. 2010: Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry 29, 561 - 568
Zobel M., Moora M. & Herben T. 2010: Clonal mobility and its implications for spatio-temporal patterns of plant communities: what do we need to know next? Oikos 119, 802 - 806