Filtr

   

Publikace
Jankovská V. 2009: Komořanské jezero Lake (CZ): Pollen- and coccal green algae analyses, comments to some problematic finds of algae. Pozdnoglacjalne i holocenskie zmiany srodowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny. Materialy konferencyjne., 6 - 8
Jankovská V. 2009: Long distance pollen transport: examples from past and present times. In: Panajiotidis S. and Syropoulou E. (eds) Pollen monitoring programme-7th international meeting. Volume of abstracts., 18 - 22
Jankovská V. 2009: Zaniklé Komořanské jezero: paleoekologický výzkum posledních zachráněných sedimentů. In: Ivanov M., Rozsková A., Sedláček J. & Šimíček D. (eds.): 15. Kvartér 2009. Sborník abstrakt, Ústav geologických věd MU, Česká geologická společnost, Brno., 12 - 13
Jankovská V. & Kociánová M. 2009: Palsas and lithalsas - why yes, why not in the past and present of the Krkonoše Mts. In.:Knapik R., Andrle J. (eds). Geological problems of the Karkonosze Mts. 7th Internatonal Conference. Book of abstracts. Sklarska Poreba., 74 - 75
Jankovská V., Rozsková A., Nývltová-Fišáková M. & Kouřil P. 2009: Chotěbuz-Podobora: Paleoekologická interpretace prvních palynologických a geochemických dat. In: Ivanov M., Rozsková A., Sedlášek J. & Šimíček D. (eds.): 15. Kvartér 2009. Sborník abstrakt, Ústav geologických věd MU, Česká geologická společnost, Brno., 13 - 14
Janoušková M., Lugon-Moulin N., Martin F. & Vosátka M. 2009: The effect of fertilization and mycorrhiza on Cadmium uptake by tobacco. Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 23, 244 - 247
Janoušková M., Seddas P., Mrnka L., van Tuinen D., Dvořáčková A., Tollot M., Gianinazzi-Pearson V., Vosátka M. & Gollotte A. 2009: Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system. Mycorrhiza 19, 393 - 402
Kadlec J., Grygar T., Světlík I., Ettler V., Mihaljevič M., Diehl J. F., Beske-Diehl S. & Svitavská-Svobodová H. 2009: Morava River flood plain development during the last millennium (Strážnické Pomoraví, Czech Republic). Holocene 19, 499 - 509
Kadlec T., Kotela M. A., Novák I., Konvička M. & Jarošík V. 2009: Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization. Community Ecology 10, 152 - 158
Kaplan Z. 2009: Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston. Zprávy České botanické společnosti 44, 206 - 207
Kaplan Z. 2009: Carex lepidocarpa Tausch. Zprávy České botanické společnosti 44, 213 - 214
Kaplan Z. 2009: Ceratophyllum submersum L. Zprávy České botanické společnosti 44, 219 - 222
Kaplan Z. 2009: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Zprávy České botanické společnosti 44, 239 - 241
Kaplan Z. 2009: Erigeron muralis Lapeyr. Zprávy České botanické společnosti 44, 243 - 244
Kaplan Z. 2009: Galega officinalis L. Zprávy České botanické společnosti 44, 249 - 249
Kaplan Z. 2009: Leersia oryzoides Sw. Zprávy České botanické společnosti 44, 269 - 269
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279
Kaplan Z. 2009: Orobanche. Severočeskou přírodou 40, 96 - 96
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295