Filtr

   

Publikace
Adamec L., Husák Š., Kučerová A. & Navrátilová J. 2010: Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. In: Chytrá M., Hanzelka P. & Kacerovský R. (eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. Academia a Unie BZ ČR, Praha, 388 - 395
Adamec L. & Květ J. 2010: Štěpán Husák sedmdesátiletý. Živa 58, 4 - 5
Adamec L., Sirová D. & Vrba J. 2010: Contrasting growth effects of prey capture in two aquatic carnivorous plant species. Fundamental and Applied Limnology 176, 153 - 160
Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E. 2010: Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. Biologia 65, 273 - 278
Addico G. N. D., Hardege J. D., Babica P., Kohoutek J. & de Graft-Johnson K. A. A. 2010: Levels of Demethylated Microcystin-RR ([D-Asp3] MCYST-RR) and Five Other Putative Microcystins Identified in a Culture of Planktothrix sp. Strain CCAP 1460/13. West African Journal of Applied Ecology 17, 37 - 53
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant genera? Plant Ecology 207, 67 - 79
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Vegetation strategy of Vellozia crinita (Velloziaceae). Biologia 65, 254 - 264
Amini Rad M., Hroudová Z. & Marhold K. 2010: The genus Bolboschoenus in Iran: taxonomy and distribution. Nordic Journal of Botany 28, 588 - 602
Arvanitis L., Wiklund C., Münzbergova Z., Dahlgren J. & Ehrlen J. 2010: Novel antagonistic interactions associated with plant polyploidization influence trait selection and habitat preference. Ecology Letters 13, 330 - 337
Bartish I. V., Hennekens, S., Aidoud, A., Hennion, F., Prinzing, A. 2010: Species pools along contemporary environmental gradients represent different levels of diversification. Journal of Biogeography 37, 2317 - 2331
Bártová K., Kohoutek J., Adamovský A., Bláhová L., Hilscherová K., Babica P. & Bláha L. 2010: Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami. In: Maršálek, B., Vinklárková, D. & Maršálková, E. (ed.) Sborník konference Cyanobakterie, Botanický ústav AV ČR v.v.i.,, 142 - 145
Bartušková A., Klimešová J. 2010: Reiteration in the short lived root-sprouting herb Rorippa palustris: does the origin of buds matter? Botany-Botanique 88, 630 - 638
Bláha, L., Babica, P., Hilscherová, K. & Upham, B. L. 2010: Inhibition of gap-junctional intercellular communication and activation of mitogen-activated protein kinases by cyanobacterial extracts-Indications of novel tumor-promoting cyanotoxins? Toxicon 55, 126 - 134
Bláha, L., Bláhová, L., Kohoutek, J., Adamovský, O., Babica, P. & Maršálek, B. 2010: Temporal and spatial variability of cyanobacterial toxins microcystins in three interconnected freshwater reservoirs. Journal of the Serbian Chemical Society 75, 1303 - 1312
Borstler B., Thiéry O., Sýkorová Z., Berner A. & Redecker D. 2010: Diversity of mitochondrial large subunit rDNA haplotypes of Glomus intraradices in two agricultural field experiments and two semi-natural grasslands. Molecular Ecology 19, 1497 - 1511
Bucharová A., Münzbergová Z. & Tájek P. 2010: Population biology of two rare fern species: long-life and long-lasting stability. American Journal of Botany 97, 1260 - 1271
Bukovská P., Jelínková M., Hršelová H., Sýkorová Z. & Gryndler M. 2010: Terminal restriction fragment length measurement errors are affected mainly by fragment length, G+C nucleotide content and secondary structure melting point. Journal of Microbiological Methods 82, 223 - 228
Burdíková Z., Čapek M., Ostašov P., Machač J., Pelc R., Mitchell E. A. D. & Kubínová L. 2010: Testate Amoebae Examined by Confocal and Two-Photon Microscopy: Implications for Taxonomy and Ecophysiology. Microscopy and Microanalysis 16, 735 - 746
Businský R. & Kirschner J. 2010: Pinus mugo and P. uncinata as Parents of Hybrids. A Taxonomic and Nomenclatural Survey. Phyton - Annales Rei Botanicae 50, 27 - 57
Cepák V. & Komárek J. 2010: Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. Fottea 10, 229 - 234