Filtr

   

Publikace
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198
Krahulec F. & Duchoslav M. 2010: Alliaceae J. Agardh - česnekovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color, 647 - 647
Krahulec F. & Duchoslav M. 2010: Allium L. - česnek. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] - Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color, 647 - 677
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142
Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. 2010: Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. Preslia 82, 437 - 464
Kubešová M., Moravcová L., Suda J., Jarošík V. & Pyšek P. 2010: Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora. Preslia 82, 81 - 96
Kučera T. & Šumberová K. 2010: T1 Louky a pastviny. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 165 - 189
Kučerová A., Čermák J., Nadezhdina N. & Pokorný J. 2010: Transpiration of Pinus rotundata on a wooded peat bog in central Europe. Trees Structure and Function 24, 919 - 930
Květ J. and Husák Š. 2010: Forty-five yers of plant ecological research of the Lednice fishponds national nature reserve and Ramsar Site (Dyje river catchment, Czech republic). In: Gaberščik A. (ed.), Abstract book,IAD Macrophyte Expert Group Meeting,1-3 of September, Department of Biology, Biotechnical Faculky, Ljubljana, 4 - 4
Kvíderová J. 2010: Characterization of the community of snow algae and their photochemical performance in situ in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic and Alpine Research 42, 210 - 218
Kvíderová J. 2010: Rapid algal toxicity assay using variable chlorophyll fluorescence for Chlorella kessleri (Chlorophyta). Environmental Toxicology 25, 554 - 563
Kvíderová J., Elster J. & Šimek M. 2010: In situ response of the Nostoc sp. colonies to desiccation, Billefjorden, Central Svalbard, High Arctic. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, Průhonice, 66 - 66
Kvíderová J., Hájek J., Elster J., Barták M., Váczi P. & Nedbalová L. 2010: Photosynthetic microorganisms in cold environments. COSPAR, ZARM, 1 - 2
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas nivalis.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas reinhardtii.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chloromonas nivalis.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia asymmetrica.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia erici.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia glomerata.
Lamošová T., Doležal J., Lanta V., Lepš J. 2010: Spatial pattern affects diversity-productivity relationships in experimental meadow communities. Acta Oecologica 36, 325 - 332