Filtr

   

Publikace
Sonnleitner M., Flatscher R., García E. P., Rauchová J., Suda J., Schneeweiss G.M., Hülber K. & Schönswetter P. 2010: Distribution and habitat segregation on different spatial scales among diploid, tetraploid and hexaploid cytotypes of Senecio carniolicus (Asteraceae) in the Eastern Alps. Annals of Botany 106, 967 - 977
Sosnová M., van Diggelen R. & Klimešová J. 2010: Distribution of clonal growth forms in wetlands. Aquatic Botany 92, 33 - 39
Strunecký O., Elster J. & Komárek J. 2010: Phylogenetic relationships between geographically separate Phormidium cyanobacteria: is there a link between north and south polar regions? Polar Biology 33, 1419 - 1428
Suda J. & Leitch I. J. 2010: The quest for suitable reference standards in genome size research. Cytometry Part A 77, 717 - 720
Suda J. & Pyšek P. 2010: Flow cytometry in botanical research: introduction. Preslia 82, 1 - 2
Suda J., Pyšek P. & Kaplan Z. 2010: Flow cytometry in botanical research. Suda J., Pyšek P. & Kaplan Z. (eds) (2010): Flow cytometry in botanical research. - Preslia 82: 1-164. 82, 1 - 164
Suda J., Trávníček P., Mandák B. & Berchová-Bímová K. 2010: Genome size as a marker for identifying the invasive alien taxa in Fallopia section Reynoutria. Preslia 82, 97 - 106
Sudová R., Rydlová J., Münzbergová Z. & Suda J. 2010: Ploidy-specific interactions of three host plants with arbuscular mycorrhizal fungi: Does genome copy number matter? American Journal of Botany 97, 1798 - 1807
Sullivan L., Wildová R., Goldberg D. & Vogel C. 2010: Growth of three cattail (Typha) taxa in response to elevated CO2. Plant Ecology 207, 121 - 129
Svoboda J., Kosintsev P. A., Sázelová S., Jankovská V. & Holub M. 2010: Ethnoarchaeology of Nenets campsites, cases of Yangana Pe and Oktyaberskaya (Polar Ural Mts., Northwest Siberia). Přehled výzkumů 51, 30 - 43
Szabó P. 2010: Ancient woodland boundaries in Europe. Journal of Historical Geography 36, 205 - 214
Szabó P. 2010: Driving forces of stability and change in woodland structure: A case-study from the Czech lowlands. Forest Ecology and Management 259, 650 - 656
Szabó P. 2010: The end of common uses and traditional management in Central European woods. Landscape Archaeology and Ecology 8, 182 - 184
Szabó P. 2010: Why history matters in ecology: an interdisciplinary perspective. Environmental Conservation 37, 380 - 387
Szabó P. & Hédl R. 2010: Starobylý les - nová kategorie pojímání lesa. Lesnická práce 89, 22 - 23
Šejnohová L. & Maršálek B. 2010: Microcystis. In: Whitton, B. (ed.) Ecology of Cyanobacteria, Springer.
Šejnohová L., Maršálek B., Novotná Z. & Maršálková E. 2010: Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží - využití znalosti životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika. In: Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010 - příčiny, důsledky a řešení rozvoje vodních květů sinic, BÚ AV ČR 4, 151 - 154
Šibíková I., Šibík J., Hájek M. & Kliment J. 2010: The distribution of arctic-alpine elements within high-altitude vegetation of the Western Carpathians in relation to environmental factors, life forms and phytogeography. Phytocoenologia 40, 189 - 203
Šťastná P., Klimeš L. & Klimešová J. 2010: Biological flora of the Central Europe: Rumex alpinus. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12, 67 - 79
Štech M., Jersáková J., Klimešová J., Malinová T. & Těšitel J. 2010: Rostliny jako paraziti. Živa 59, 204 - 207