Filtr

   

Publikace
Adamec L. 2010: Tissue mineral nutrient content in turions of aquatic plants: does it represent a storage function? Fundamental and Applied Limnology 176, 145 - 151
Adamec L., Husák Š., Kučerová A. & Navrátilová J. 2010: Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. In: Chytrá M., Hanzelka P. & Kacerovský R. (eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. Academia a Unie BZ ČR, Praha, 388 - 395
Adamec L. & Květ J. 2010: Štěpán Husák sedmdesátiletý. Živa 58, 4 - 5
Adamec L., Sirová D. & Vrba J. 2010: Contrasting growth effects of prey capture in two aquatic carnivorous plant species. Fundamental and Applied Limnology 176, 153 - 160
Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E. 2010: Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. Biologia 65, 273 - 278
Addico G. N. D., Hardege J. D., Babica P., Kohoutek J. & de Graft-Johnson K. A. A. 2010: Levels of Demethylated Microcystin-RR ([D-Asp3] MCYST-RR) and Five Other Putative Microcystins Identified in a Culture of Planktothrix sp. Strain CCAP 1460/13. West African Journal of Applied Ecology 17, 37 - 53
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant genera? Plant Ecology 207, 67 - 79
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Vegetation strategy of Vellozia crinita (Velloziaceae). Biologia 65, 254 - 264
Amini Rad M., Hroudová Z. & Marhold K. 2010: The genus Bolboschoenus in Iran: taxonomy and distribution. Nordic Journal of Botany 28, 588 - 602
Arvanitis L., Wiklund C., Münzbergova Z., Dahlgren J. & Ehrlen J. 2010: Novel antagonistic interactions associated with plant polyploidization influence trait selection and habitat preference. Ecology Letters 13, 330 - 337
Bartish I. V., Hennekens, S., Aidoud, A., Hennion, F., Prinzing, A. 2010: Species pools along contemporary environmental gradients represent different levels of diversification. Journal of Biogeography 37, 2317 - 2331
Bártová K., Kohoutek J., Adamovský A., Bláhová L., Hilscherová K., Babica P. & Bláha L. 2010: Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami. In: Maršálek, B., Vinklárková, D. & Maršálková, E. (ed.) Sborník konference Cyanobakterie, Botanický ústav AV ČR v.v.i.,, 142 - 145
Bartušková A., Klimešová J. 2010: Reiteration in the short lived root-sprouting herb Rorippa palustris: does the origin of buds matter? Botany-Botanique 88, 630 - 638
Bělohlávková R. 2010: Amaryllidaceae J. St.-Hil. - amarylkovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 677 - 678
Bělohlávková R. 2010: Erythronium L. - kandík. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 418 - 420
Bělohlávková R. 2010: Fritillaria L. - řebčík. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora ofn the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 422 - 424
Bělohlávková R. 2010: Galanthus L. - sněženka. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 682 - 685
Bělohlávková R. 2010: Hemerocallidaceae R. Br. - denivkovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Republic]. Academia, Praha. 8, 581 - 581
Bělohlávková R. 2010: Hemerocallis L. - denivka. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 581 - 582
Bělohlávková R. 2010: Leucojum L. - bledule. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 678 - 682