Filtr

   

Publikace
Maršálek B., Jančula D. & Maršálková E. 2011: Nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic. In: Hindák F. (ed.) Konferencia Sinice 2011, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 33 - 42
Maršálek B., Jančula D., Maršálková E., Šejnohová L., Holba M. & Plotěný M. 2011: Application of iron sulphate on the reservoir inflow as the control measure for external phosphorus and cyanobacterial load. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 100 - 100
Maršálek B., Jančula D., Maršálková E. & Vinklárková D. 2011: Six years experiences with the application of polyaluminiumchloride for cyanobacterial blooms treatment and lake restoration. In: 2nd IWA Symposium on Lake and Reservoir Management: Sustainable approaches to Enhance Water Quality, Granada 13-17 June, 2011 2011, 129 - 129
Maršálek B., Jančula D., Plotěný M., Maršálková E. & Holba M. 2011: Rizika výskytu sinic a programy omezování rozvoje vodních květů sinic. In: Voda v krajině 2011, sborník přednášek, Praha, Česká republika, 214 - 218
Maršálek B., Maršálková E. & Holba M. 2011: Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic. Městské vody 2011, Ardec, s r.o., 11 - 16
Maršálek B., Maršálková E., Holba M. & Plotěný M. 2011: Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe. In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Blansko, Česká republika, 10 - 17
Maršálek B., Maršálková E., Jančula D. & Vinklárková D. 2011: Global database of methods for cyanobacterial blooms management. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 128 - 128
Maršálek B., Maršálková E., Šejnohová L., Holba M. & Plotěný M. 2011: Microcystis-targeted restoration strategies. In: 2nd IWA Symposium on Lake and Reservoir Management: Sustainable approaches to Enhance Water Quality 2011, 85 - 85
Maršálek B., Pochylý F., Maršálková E. & Plotěný M. 2011: Aerační a destratifikační technologie pro vodní nádrže. Vodní hospodářství 61, 188 - 190
Maršálková E., Maršálek B., Šejnohová L. & Zezulka Š. 2011: Development of on-line and in-situ continual quantification of algale and cyanobacteria. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 77 - 77
Maršálková E., Maršálek B., Zbořil R., Slunský J. & Jašková K. 2011: Možnost využití nZVI pro odstraňování sinic a fosforu v povrchových vodách. In: Říhová Ambrožová J., Veselá J. (eds) Vodárenská biologie 2011, Praha, 77 - 79
Martínková J., Klimeš L. & Klimešová J. 2011: Multiple regenerative strategies of short-lived species: An effect on geographical distribution, preference of human-made habitats and invasive status. Folia Geobotanica 46, 181 - 189
Mason, N.W.H., de Bello F., Doležal J. & Lepš J. 2011: Niche overlap reveals the effects of competition, disturbance and contrasting assembly processes in experimental grassland communities. Journal of Ecology 99, 788 - 796
Matasová K., Kozubíková E., Svoboda J., Jarošík V. & Petrusek A. 2011: Temporal variation in the prevalence of the crayfish plague pathogen, Aphanomyces astaci, in three Czech spiny-cheek crayfish populations. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401, 1 - 9
Mikula P. & Maršálek B. 2011: Flow cytometry and its usage for the evaluation of effects of chemical and physical stressors on the cyanobacterium Microcystis. In: 6. konference Analytická cytometrie - 2011 - Program a abstrakta/Česká společnost pro analytickou cytometrii, 152 - 153
Mikula P. & Maršálek B. 2011: Průtoková cytometrie a její využití v kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí. In: Hindák F. (ed.) Konferencia Sinice 2011, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 49 - 53
Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V. & Zákravský P. 2011: Potential phytotoxic and shading effects of invasive Fallopia (Polygonaceae) taxa on the germination of dominant native species. Neobiota 9, 31 - 48
Mráz P., Chrtek J. & Fehrer J. 2011: Interspecific hybridization in the genus Hieracium (s. str.) - evidence for bidirectional gene flow and spontaneous allopolyploidization. Plant Systematics and Evolution 293, 237 - 245
Mrnka L., Doubková P., Habart J., Sudová R., Tlustoš P., Vohník M. & Vosátka M. 2011: Pěstování vrb a topolů formou výmladkových plantáží na půdách kontaminovaných rizikovými prvky: teoretické podklady a praktický návod pro pěstitele v ČR. Botanický ústav AVČR, v.v.i., 1 - 98
Mrnka L., Doubková P., Habart J., Sudová R., Tlustoš P., Vohník M. & Vosátka M. 2011: Willow and Poplar Short Rotation Coppice Plantations in Soils Contaminated by Risk Elements. Review and Handbook for Growers in the Czech Republic. Botanický ústav AVČR, v.v.i., 1 - 98