Filtr

   

Publikace
Machač J., Palice Z. & Koukol O. 2013: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub. Botanika 1, 13 - 13
Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J. & Vondrák J. 2013: Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. Bryonora 51, 24 - 35
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. Herzogia 26, 253 - 292
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lišejníky Žofínského pralesa. Živa 61, 105 - 107
Máliš F., Jarolímek I., Kliment J. & Slezák M. 2013: Forest Vegetation with Festuca drymeja in Slovakia - Syntaxonomy and Ecology. Phyton - Annales Rei Botanicae 53, 265 - 288
Máliš F., Konôpka B. & Malová M. 2013: Post-harvest biomass stock and productivity of calamagrostis epigejos community under beech and spruce forest stand. Lesnícky časopis - Forestry Journal 59, 197 - 202
Mandák B., Hadincová V., Mahelka V. & Wildová R. 2013: European invasion of North American Pinus strobus at large and fine scales: high genetic diversity and fine-scale genetic clustering over time in the adventive range. PLoS ONE 8, 1 - 17
Mareš J., Hauer T., Komárek J. & Compere P. 2013: Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. Taxon 62, 1056 - 1056
Mareš J., Hrouzek P., Kaňa R., Ventura S., Strunecký O. & Komárek J. 2013: The Primitive Thylakoid-Less Cyanobacterium Gloeobacter Is a Common Rock-Dwelling Organism. PLOS ONE 8, 1 - 11
Mareš J., Komárek J., Compere P. & Oren A. 2013: Proposal to conserve the name Gloeobacter violaceus against Aphanothece caldariorum, Gloeothece coerulea, and Gloeothece linearis (Cyanophyceae). Taxon 62, 1055 - 1055
Mareš J., Komárek J., Compére P. & Oren A. 2013: Validation of the generic name Gloeobacter Rippka et al. 1974, Cyanophyceae. Cryptogamie Algologie 34, 255 - 262
Maršálek B. & Babica P. 2013: Optical Sensors for Detection of Cyanobacteria. In: Ferard J-F., Blaise C. (Eds.) Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology. Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 805 - 813
Marteinsson V., Reynisson E., Magnússon S., Vaishampayan P., Aguilera A., Souza-Egipsy V., González-Toril E., Amils R., Elster J., Kvíderová J., Medori M., Calfapietra C., Hamisch D., Hänsch R., Mapelli F., Borin S., Marasco R. & Calzada A. 2013: A Laboratory of Extremofiles: Iceland Coordination Action for research Activites on Life in Extreme Environments (Carex) Field Campaign. Life 3, 211 - 233
Mason N. W. H. & de Bello F. 2013: Functional diversity: a tool for answering challenging ecological questions. Journal of Vegetation Science 24, 777 - 780
Mason N. W. H., de Bello F., Mouillot D., Pavoine S. & Dray S. 2013: A guide for using functional diversity indices to reveal changes in assembly processes along ecological gradients. Journal of Vegetation Science 24, 794 - 806
Mavrodiev E. V., Krahulec F., Soltis D. E. & Soltis P. S. 2013: A cryptic taxon rather than a hybrid species of Tragopogon (Asteraceae) from the Czech Republic. Kew Bulletin 68, 133 - 141
Meyerson L. A. & Pyšek P. 2013: Manipulating alien plant species propagule pressure as a prevention strategy for protected areas. In: Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. (eds), Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges, Springer, Dordrecht, 473 - 486
Mládek J., Mládkova P., Hejcmanová P., Dvorský M., Pavlů V., de Bello F., Duchoslav M., Hejcman M. & Pakeman R. J. 2013: Plant Trait Assembly Affects Superiority of Grazer's Foraging Strategies in Species-Rich Grasslands. PLOS ONE 8, 1 - 8
M. Lepší & L. Kirschnerová 2013: Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) A. Loeve & D. Loeve - hořeček ladní pobaltský. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 208 - 209
Moravcová A., Rauch O., Lukavský J. & Nedbalová L. 2013: The response of epilithic diatom assemblages to sewage pollution in mountain streams of the Czech Republic. Plant Ecology and Evolution 146, 153 - 166