Filtr

   

Publikace
Boublík K. & Petřík P. 2013: Stellaria neglecta Weihe - ptačinec přehlížený. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53, 80 - 81
Brůna J., Wild J., Svoboda M., Heurich M. & Müllerová J. 2013: Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management 305, 294 - 306
Carpentier C., Dahlhaus A., van de Giesenc N. & Marsalek B. 2013: The influence of hard substratum reflection and calibration profiles on in situ fluorescence measurements of benthic microalgal biomass. Environmental Science-Processes & Impacts 15, 783 - 793
Cepák V. & Lukavský J. 2013: Cryoseston of the Pirin Mountains, Bulgaria. Acta Botanica Croatica 72, 257 - 268
Čada V., Brůna J., Svoboda M. & Wild J. 2013: Dynamika horských smrčin na Šumavě. Živa 61, 213 - 216
Čámská K., Pavlásek J., Bezděčka P., Bezděčková K., Bauer P. & Hadincová V. 2013: Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku - co přinesl výzkum. Ochrana přírody 2013, 20 - 22
Černá L. & Münzbergová Z. 2013: Comparative Population Dynamics of Two Closely Related Species Differing in Ploidy Level. PLOS ONE 8, 1 - 15
Černý T., Doležal J., Janeček Š., Šrůtek M., Valachovič M., Petřík P., Altman J., Bartoš M. & Song J.-S. 2013: Environmental correlates of plant diversity in Korean temperate forests. Acta Oecologica 47, 37 - 45
Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R.S. & Metali F. 2013: A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125, 33 - 39
Danihelka J. 2013: Botanické součty, rozdíly a podíly. Živa 61, 69 - 72
Danihelka J. 2013: Corispermum gmelinii Bunge. Zprávy České botanické společnosti 48, 71 - 75
Danihelka J. 2013: Jak se dělá seznam. Živa 61, 21 - 24
Danihelka J. 2013: Scolymus maculatus L. Zprávy České botanické společnosti 48, 122 - 124
Danihelka J. & Soják J. 2013: Potentilla ×nebulosa (Rosaceae), a new intersectional nothospecies from the Altai Mountains. Turczaninowia 15, 5 - 8
Dawson W., Keser L. H., Winter M., Pyšek P., Kartesz J., Nishino M., Fuentes N., Chytrý M., Celesti-Grapow L. & van Kleunen M. 2013: Correlations between global and regional measures of invasiveness vary with region size. NeoBiota 16, 59 - 80
de Bello F., Carmona C. P., Mason N. W. H., Sebastia M.-T. & Leps J. 2013: Which trait dissimilarity for functional diversity: trait means or trait overlap? Journal of Vegetation Science 24, 807 - 819
de Bello F., Klimešová J., Herben T., Prach K. & Šmilauer P. 2013: Serious Research with Great Fun: the Strange Case of Jan Šuspa Lepš (and Other Plant Ecologists). Folia Geobotanica 48, 297 - 306
de Bello F., Lavorel S., Lavergne S., Albert C. H., Boulangeat I., Mazel F. & Thuiller W. 2013: Hierarchical effects of environmental filters on the functional structure of plant communities: a case study in the French Alps. Ecography 36, 393 - 402
de Bello F. & Mudrak O. 2013: Plant traits as indicators: loss or gain of information? Applied Vegetation Science 16, 353 - 354
de Bello F., Vandewalle M., Reitalu T., Lepš J., Prentice H. C., Lavorel S. & Sykes M. T. 2013: Evidence for scale- and disturbance-dependent trait assembly patterns in dry semi-natural grasslands. Journal of Ecology 101, 1237 - 1244