Filtr

   

Publikace
Jaklitsch W.M., Réblová M. & Voglmayr H. 2013: Molecular systematics of Woswasia atropurpurea gen. et sp. nov. (Sordariomycetidae), a fungicolous ascomycete with globose ascospores and holoblastic conidiogenesis. Mycologia 105, 476 - 485
Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Hájek M. 2013: The whole Holocene development of vegetation of the Inner West Carpathians – Pannonian borderland: spreading of mesophilous trees, continuity of open grasslands and human impact. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55, 24 - 24
Jamrichová E., Szabó P., Hédl R., Kuneš P., Bobek P. & Pelánková B. 2013: Continuity and change in the vegetation of a Central European oakwood. Holocene 23, 46 - 56
Janatková K., Řeháková K., Doležal J., Šimek M., Chlumská K., Dvorský M. & Kopecký M. 2013: Community structure of soil phototrophs along environmental gradients in arid Himalaya. Environmental Microbiology 15, 2505 - 2516
Jančula D., Babica P., Straková L., Sadílek J. & Maršálek B. 2013: Saxitoxin - neurotoxin produkovaný sinicemi v povrchových vodách České republiky. Vodní Hospodářství 63, 406 - 409
Jančula D., Maršálek B. & Babica P. 2013: Photodynamic effects of 31 different phthalocyanines on a human keratinocyte cell line. Chemosphere 93, 870 - 874
Janeček Š., de Bello F., Horník J., Bartoš M., Černý T., Doležal J., Dvorský M., Fajmon K., Janečková P., Jiráská Š., Mudrák O. & Klimešová J. 2013: Effects of land-use changes on plant functional and taxonomic diversity along a productivity gradient in wet meadows. Journal of Vegetation Science 24, 898 - 909
Jankovská V. 2013: Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie. In: Lhotský R. (ed.) Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Sborník příspěvků konference., 62 - 67
Jankovská V. 2013: Presence and origin of predominantly tertiary palynomorphs in the sediment of Last Glacial: how to explain it? (Krkonoše Mts. - Labský důl Valley). In: VI. Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych. Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa., 41 - 44
Jankovská V. 2013: The role of the landslides solifluction, alluvial deposits etc. in understading the vegetation of the Last Glacial Period. In: Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K. (eds.) Geomorfologický sborník 11. Česká asociace geomorfologů. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013., 15 - 16
Jankovská V. 2013: Vegetation development in the West Carpathians during the Last Glacial Period (palaeobotanical results). Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55, 48 - 48
Jankovská V. 2013: Vegetation of the West Carpathians in the Last Glacial Period. And what about Czech Massif in the same time? In: Štursa J. & Andrle J. (eds.) International Scientific Conference Mountain Protected Areas in a Changing World, Špindlerův mlýn (Czech Republic) May 21-24, 2013, Book of Abstracts, 59., 59 - 59
Jankovská V. & Pokorný P. 2013: Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation debelopment in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85, 265 - 287
Janoušková M., Krak K., Wagg C., Štorchová H., Caklová P. & Vosátka M. 2013: Effects of Inoculum Additions in the Presence of a Preestablished Arbuscular Mycorrhizal Fungal Community. Applied and Environmental Microbiology 79, 6507 - 6515
Janovsky Z., Mikat M., Hadrava J., Horcickova E., Kmecova K., Pozarova D., Smycka J. & Herben T. 2013: Conspecific and Heterospecific Plant Densities at Small-Scale Can Drive Plant-Pollinator Interactions. Plos One 8, 1 - 11
Jaša L., Sadílek J., Kohoutek J., Straková L., Maršálek B. & Babica P. 2013: Využití pasivních vzorkovačů pro monitoring sinicových toxinů ve vodárenství. In: Máchová J. & Piačková V. (Eds.) XVI. konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí - sborník abstraktů, 18 - 18
Jelínek P., Hlavatá J., Vavák J., Beňuš R. & Jamrichová E. 2013: Natural Scientific Analyses at the Archaeological Excavations in Budmerice: Methods, Results, and Perspectives. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4, 39 - 61
Jersáková J., Ponert J., Trávníček P. & Suda J. 2013: Apostasioideae - záhadná podčeleď orchidejí. Živa 61, 108 - 110
Jersáková J., Trávníček P., Kubátová B., Krejčíková J., Urfus T., Liu Z.-J., Lamb A., Ponert J., Schulte K., Čurn V., Vrána J., Leitch I.J. & Suda J. 2013: Genome size variation in the subfamily Apostasioideae: filling the phylogenetic gap in orchids. Botanical Journal of the Linnean Society 172, 95 - 105
Jiroušek M., Poulíčková A., Kintrová K., Opravilová V., Hájková P., Rybníček K., Kočí M., Bergová K., Hnilica R., Mikulášková E., Králová Š. & Hájek M. 2013: Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms. Freshwater Biology 58, 2196 - 2207