Filtr

   

Publikace
Lombard L., Houbraken J., Decock C., Samson R. A., Meijer M., Réblová M., Groenewald J. Z. & Crous P. W. 2016: Generic hyper-diversity in Stachybotriaceae. Persoonia 36, 156 - 246
Malíček J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví I. - epifytické a terikolní druhy. Bryonora 57, 45 - 64
Malíček J. & Vondrák J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. - saxikolní druhy. Bryonora 58, 46 - 65
Palice Z. & Machač J. 2016: Neviditelné lišejníky na mechorostech. Botanika 4, 14 - 15
Palice Z. & Tønsberg T. 2016: Porpidia nadvornikiana new to Norway. Graphis Scripta 28, 36 - 39
Prančl J. 2016: Distribution of Centunculus minimus in the Czech Republic. Preslia 88, 260 - 260
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum alterniflorum in the Czech Republic. Preslia 88, 289 - 289
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum spicatum in the Czech Republic. Preslia 88, 289 - 289
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum verticillatum in the Czech Republic. Preslia 88, 290 - 290
Prančl J. 2016: Distribution of Radiola linoides in the Czech Republic. Preslia 88, 293 - 293
Printzen C., Halda J. P., McCarthy J. W., Palice Z., Rodriguez-Flakus P., Thor G., Tønsberg T. & Vondrák J. 2016: Five new species of Biatora from four continents. Herzogia 29, 566 - 585
Réblová M., Fournier J. & Štěpánek V. 2016: Two new lineages of aquatic ascomycetes: Atractospora gen. nov. and Rubellisphaeria gen. et sp. nov., and a sexual morph of Myrmecridium montsegurinum sp. nov. Mycological Progress 15, 1 - 18
Réblová M. & Gams W. 2016: A revision of Sphaeria pilosa Pers. and re-evaluation of the Trichosphaeriales. Mycological Progress 15, 1 - 8
Réblová M., Hubka V., Thureborn O., Lundberg J., Sallstedt T., Wedin M. & Ivarsson M. 2016: From the Tunnels into the Treetops: New Lineages of Black Yeasts from Biofilm in the Stockholm Metro System and Their Relatives among Ant-Associated Fungi in the Chaetothyriales. PLOS ONE 11, 1 - 36
Réblová M., Miller A. N., Rossman A. Y, Seifert K. A. & al. 2016: Recommendations for competing sexual-asexually typified generic names in Sordariomycetes (except Diaporthales, Hypocreales, and Magnaporthales). IMA Fungus 7, 131 - 153
Réblová M., Seifert K. A., Fournier J. & Štěpánek V. 2016: Newly recognized lineages of perithecial ascomycetes: the new orders Conioscyphales and Pleurotheciales. Persoonia 37, 57 - 81
Rotreklová O. & Krahulcová A. 2016: Estimating paternal efficiency in an agamic polyploid complex: pollen stainability and variation in pollen size related to reproduction mode, ploidy level and hybridogenous origin in Pilosella (Asteraceae). Folia Geobotanica 51, 175 - 186
Šoun J., Lenzová V., Malíček J., Müller A. & Peksa O. 2016: Lišejníky zaznamenané během Bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji v září 2015. Bryonora 57, 65 - 75
Štěpánková J. 2016: Antennaria dioica - kociánek dvoudomý. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56, 7 - 8
Štěpánková J. 2016: Antennaria dioica L. Zprávy České botanické společnosti 51, 62 - 63