Filtr

   

Publikace
Doležal J. & Kaplan Z. 2011: Chimaphila umbellata (L.) Barton. Zprávy České botanické společnosti 46, 70 - 71
Gutermann W., Conti F., Király G., Kirschner J., Marhold K., Niketič M., Nikolič T., Petrova A., Tan K. & Wraber T. 2011: Proposal to conserve the name Convallaria latifolia Jacq. (Polygonatum latifolium) (Ruscaceae, Liliaceae s.l.) against C. latifolia Mill. Taxon 60, 595 - 596
Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. 2011: Lichens recorded during the autimnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts. (Czech Republic), September 2009. Bryonora 46, 40 - 51
Jabłońska A., Palice Z. & Kukwa M. 2011: Notes on sorediate Porpidia species with a rusty coloured thallus from the Czech Republic. Bryonora 47, 8 - 13
Joshi Y., Vondrák J., Vondráková O., Nguyen T. T. & Hur J.-S. 2011: Caloplaca allochroa (lichenized Ascomycetes), a new saxicolous lichen species from South Korea. Mycotaxon 117, 261 - 267
Kaplan Z. 2011: Moneses uniflora (L.) A. Gray. Zprávy České botanické společnosti 46, 128 - 128
Kaplan Z. & Fehrer J. 2011: Erroneous identities of Potamogeton hybrids corrected by molecular analysis of plants from type clones. Taxon 60, 758 - 766
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2011: Potamogeton ×jacobsii (Potamogetonaceae) from New South Wales, Australia – the first Potamogeton hybrid from the Southern Hemisphere. Telopea 13, 245 - 256
Kaplan Z., Štech M., Grulich V., Leugnerová G. & Pivoňková L. 2011: Utricularia bremii Koell. Zprávy České botanické společnosti 46, 154 - 156
Kaplan Z. & Uotila P. 2011: Potamogeton × exilis (P. alpinus × P. natans), a new hybrid pondweed from Finland. Nordic Journal of Botany 29, 477 - 483
Kirschner J. 2011: Familie Juncaceae Juss. - Binsengewächse. In: Jäger J. Eckehart (ed.) Exkursionsflora von Deutschland, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, 193 - 204
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Luzula DC in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 253 - 255
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Juncus L in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 250 - 253
Kirschner J., Kirschnerová L. & Bartish I. 2011: Conservation Status of Two Isolated Populations of Gentiana verna (Gentianaceae) in the Czech Republic: Insights from an Allozyme Analysis. Phyton - Annales Rei Botanicae 51, 177 - 199
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Dandelions in Central Asia: a revision of Taraxacum section Stenoloba. Preslia 83, 491 - 512
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Typification of Leontodon taraxacum L. (=Taraxacum officinale F.H.Wigg.) and the generic name Taraxacum: A review and a new typification proposal. Taxon 60, 216 - 220
Kocián J. & Chrtek J. 2011: Hieracium mixtum Froel. s.l. Zprávy České botanické společnosti 46, 116 - 118
Liška J. 2011: Babylonský příběh s českým koncem aneb s jazykem na houbách (tentokrát lichenizovaných). Živa 59, 58 - 60
Liška J. 2011: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIV. Bryonora 48, 72 - 74
Liška J. 2011: Lectotypifications of some of the lichen names described by A. Vězda. Lichenologist 43, 83 - 84