Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279
Kaplan Z. 2009: Orobanche. Severočeskou přírodou 40, 96 - 96
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295
Kaplan Z. 2009: Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody. Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Vesmír 88, 54 - 54
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. 2009: Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314
Kaplan Z. & Fehrer J. 2009: An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic. Preslia 81, 387 - 397
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2009: New hybrid combinations revealed by molecular analysis: The unknown side of North American pondweed diversity (Potamogeton). Systematic Botany 34, 625 - 642
Kaplan Z., Hadinec J. & Vlačiha V. 2009: Orchis militaris L. Zprávy České botanické společnosti 44, 280 - 280
Kirschner J. 2009: Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae). South African Journal of Botany 75, 588 - 590
Krahulcová A., Rotreklová O., Krahulec F., Rosenbaumová R. & Plačková I. 2009: Enriching ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations. Folia Geobotanica 44, 281 - 306
Krahulcová A., Vladimirov V., Krahulec F. & Bräutigam S. 2009: The agamic complex of Pilosella (Asteraceae) in Bulgaria and in the southwestern Romania: variation in ploidy level and breeding systems. Phytologia Balcanica 15, 377 - 384
Lepší M., Kaplan Z. & Lepší P. 2009: Sorbus gemella Kovanda. Severočeskou přírodou 40, 122 - 126
Lisická E. & Liška J. 2009: RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) - obzretie sa v plnej práci. Bryonora 43, 17 - 18
Liška J. 2009: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXII. Bryonora 44, 46 - 48
Liška J. 2009: Houby po česku. Vesmír 88, 64 - 65
Liška J., Lisická E. & Lackovičová A. 2009: Typification of Physcia aipolioides (Physciaceae, lichenized fungi). Mycotaxon 107, 335 - 338
Mráz P., Chrtek J. & Šingliarová B. 2009: Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum. Botanica Helvetica 119, 41 - 51