Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. & Štajerová K. 2012: Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte. Zprávy České botanické společnosti 47, 48 - 49
Khodosovtsev A., Vondrák J., Naumovich A., Kocourková J., Vondráková O. & Motiejunaite J. 2012: Three new Pronectria species in terricolous and saxicolous microlichen communities (Bionectriaceae, Ascomycota). Nova Hedwigia 95, 211 - 220
Kirschner J. 2012: Luzula. Hairy Wood Rush. In: Baldwin B. G., Goldman D. H., Keil D. J., Patterson R., Rosatti T. J. & Wilken D. H. (eds.) The Jepson Manual, Vascular Plants of California, ed. 2. University of California Press, Berkeley, Los Angeles & London, 1374 - 1375
Liška J. 2012: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXV. Bryonora 50, 51 - 53
Liška J. 2012: Lichen flora of the Czech Republic. Preslia 84, 851 - 862
Liška J. 2012: Pohled na lichenoflóru České republiky. Živa 60, 162 - 165
Malíček J. & Vondrák J. 2012: Lišejníky NPR Čertoryje v Bílých Karpatech. Bryonora 2012, 8 - 13
Malíček J. & Vondrák J. 2012: Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. Acta Musei Richnoviensis 19, 1 - 11
Palice Z. 2012: Nová lichenologická literatura XXI. Bryonora 49, 53 - 60
Powell, M. & Vondrák, J. 2012: Yellow sorediate crusts called Caloplaca citrina in England. British Lichen Society Bulletin 110, 20 - 24
Powell, M. & Vondrák, J. 2012: Italian balustrade at Cliveden hosts Italian lichens? British Lichen Society Bulletin 110, 11 - 14
Prančl J. 2012: Galium murale (L.) All. Zprávy České botanické společnosti 47, 92 - 95
Prančl J. 2012: Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. I. Úvod a určování, druhy C. hermaphroditica, C. hamulata a C. palustris. Zprávy České botanické společnosti 47, 209 - 290
Réblová M. 2012: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Živa 60, 82 - 82
Réblová M. & Seifert K.A. 2012: Cirrosporium novae-zelandiae, an enigmatic coelomycete with meristem arthroconidia, with ancestors in the Eurotiomycetes. Mycologia 104, 1315 - 1324
Réblová M., Seifert K. A., Fournier J. & Štěpánek V. 2012: Phylogenetic classification of Pleurothecium and Pleurotheciella gen. nov. and its dactylaria-like anamorph (Sordariomycetes) based on nuclear ribosomal and protein-coding genes. Mycologia 104, 1299 - 1314
Redchenko O., Vondrák J. & Košnar J. 2012: The oldest sequenced fungal herbarium sample. Lichenologist 44, 715 - 718
Reveal J. L. & Kaplan Z. 2012: Proposal to reject the name Potamogeton petiolaris (Potamogetonaceae). Taxon 61, 1122 - 1122
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: Introduction. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 9 - 10
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1001. Seseli osseum CRANTZ - sesel sivý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 47 - 47