Filtr

   

Publikace
Záveská Drábková L. 2015: Obři mezi stromy. Botanika 3, 28 - 29
Záveská Drábková L. 2015: O taxonomii a systematice. Botanika 3, 5 - 6
Záveská Drábková L. 2015: Stařenka ve stínu Sierra Nevady. Botanika 3, 12 - 13
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 26 - 29
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 28 - 30
Záveská Drábková L., Dobrev P. & Motyka V. 2015: Phytohormone profiling across the bryophytes. Plos One 10, 1 - 19
Záveský L., Jandáková E., Turyna R., Langmeierová L., Weinberger V., Záveská Drábková L., Hůlková M., Hořínek A., Dušková D., Feyereisl J., Minář L. & Kohoutová M. 2015: Evaluation of cell-free urine microRNAs expression for the use in diagnosis of ovarian and endometrial cancers. A pilot study. Pathology & Oncology Research 21, 1027 - 1035
Zázvorka J. 2015: Distribution of Aegilops cylindrica in the Czech Republic. Preslia 87, 427 - 427
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena fatua in the Czech Republic. Preslia 87, 432 - 432
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena sterilis subsp. ludoviciana in the Czech Republic. Preslia 87, 435 - 435
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena sterilis subsp. sterilis in the Czech Republic. Preslia 87, 435 - 435
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena strigosa in the Czech Republic. Preslia 87, 436 - 436
Zázvorka J. 2015: Distribution of Polypogon fugax in the Czech Republic. Preslia 87, 474 - 474
Zázvorka J. 2015: Distribution of Polypogon monspeliensis in the Czech Republic. Preslia 87, 477 - 477
Zázvorka J. 2015: Distribution of Sclerochloa dura in the Czech Republic. Preslia 87, 477 - 477
Zázvorka J. 2015: Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic. Preslia 87, 487 - 487
Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M. 2015: Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships at a large spatial scale. Preslia 87, 55 - 85
Zika P. F., Wilson B. L. & Kirschner J. 2015: The Luzula comosa complex (Luzula section Luzula, Juncaceae) in western North America. Phytotaxa 192, 201 - 229
Burda J., Hrdinka L., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2014: Zaostřeno na rododendrony. Botanika 2014, 1 - 75
Ekrt L., Štech M. & Kaplan Z. 2014: Calamagrostis stricta (Timm) Koeler. Zprávy České botanické společnosti 49, 92 - 93