Centrum pro výzkum biodiverzity

Název: Centrum pro výzkum biodiverzity
Řešitelé: Danihelka Jiří (člen řeš. kolektivu)
Kirschner Jan (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt zahrnuje zejména zpřístupnění a propojení datových souborů o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů. Na základě těchto dat budou zejména testovány hypotézy o diverzitě a struktuře rostlinný populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace.

Zpět na seznam