Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze

Název: Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze
Řešitelé: Šímová Irena (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010

Zpět na seznam