Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae

Název: Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae
Řešitelé: Elster Josef (člen řeš. kolektivu)
Kvíderová Jana (člen řeš. kolektivu)
Nedbalová Linda (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Česko - Ruský projekt má za cíl výzkum principů dormantních stádií u vybraných polárních druhů prokatyotních sinic a eukaryotních řas.

Zpět na seznam