Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii)

Název: Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii)
Řešitelé: Pánková Hana (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit stav vegetačního složení na lokalitách kuřičky hadcové a navrhnout potřebné managementové úpravy.

Zpět na seznam