Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)

Název: Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Řešitelé: Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Projekt je zaměřen na fylogenetickou rekonstrukci podrodů Hieracium a Chionoracium rodu Hieracium (Asteraceae) na základě molekulárních a karyologických dat.

Zpět na seznam