Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans

Název: Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Řešitelé: Hroudová Zdenka (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Projekt má za cíl morfologicky zhodnotit okruh Glyceria fluitans v souvislosti s ekologickými nároky jednotlivých druhů.

Zpět na seznam