Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities

Název: Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities
Řešitelé: Elster Josef (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Porovnání ekofyziologických vlastností kmenů izolovaných v polárních oblastech a v mírném pásmu.

Zpět na seznam