Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná

Název: Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná
Řešitelé: Kirschnerová Ludmila (člen řeš. kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Cílem projektu je analýza změn zbytkové populace posledního nížinného ekotypu Gentiana verna v ČR. Projekt navazuje na dřívější studia z let 1999-2005.

Zpět na seznam