Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.

Název: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.
Řešitelé: Hájek Michal (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Rybníček Kamil (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2000
Řešeno do: 2004

Zpět na seznam