Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ

Název: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ
Řešitelé: Adamec Lubomír (spoluřešitel)
Čtvrtlíková Martina (spoluřešitel)
Husák Štěpán (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Soudobý komplexní (in situ, ex situ, in vitro) výzkum příčin přerušení reprodukce obou ohrožených populací šídlatek. Nedestruktivní monitoring stavu obou populací a jejich prostředí.

Zpět na seznam