Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů

Název: Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů
Řešitelé: Müllerová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2000
Řešeno do: 2002
Shrnutí: Analýza záznamů o výskytu invazních druhů v České Republice při využití geografických informačních systémů

Zpět na seznam