Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe.

Název: Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe.
Řešitelé: Husák Štěpán (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Inventarizace vodních a mokřadních rostlin v podélném profilu řeky Labe. Posouzení bioindikačních schopností makrofyt na základě jejich prezence a chemismu vody. Zjištění akumulační schopnosti makrofyt vzhledem k toxickým látkám ve vodě.

Zpět na seznam