Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity

Název: Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity
Řešitelé: Maršálek Blahoslav (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam