Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami

Název: Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami
Řešitelé: Janoušková Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Marro Nicolas Alejandro (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2020

Zpět na seznam