Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.

Název: Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.
Řešitelé: Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Prošek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: D - menší mezinárodní projekty a dvoustranné dohody
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam