Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace

Název: Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace
Řešitelé: Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Plesková Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Roleček Jan (řešitel)
Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Vild Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018

Zpět na seznam