Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav?

Název: Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav?
Řešitelé: Bambasová Veronika (člen řešitelského kolektivu)
Caklová Petra (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem projektu je pomocí molekulárních, cytogenetických a bioinformatických přístupů odhalit podstatu a evoluční dynamiku výskytu cizorodého genetického materiálu u ječmenů (Hordeum, Triticeae, Pooideae) s ohledem na předpokládaný původ vícenásobným horizontálním přenosem z panikoidních trav.

Zpět na seznam