Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací

Název: Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Řešitelé: Maršálek Blahoslav
Maršálková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Zezulka Štěpán
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)

Zpět na seznam